Aspirantsekken og drillbagen er en velkomstpakke til nye musikk- og drillaspiranter fra korpset og Norges Musikkorps Forbund. De sendes ut i løpet av ukene 4-7. De sendes i alfabetisk rekkefølge (korpsnavnet).

 

Viktig
Sekken sendes automatisk til korpsene som har registrert aspirant/drillaspirant (født etter 1. januar 2005 – ikke 2007 som tidligere skrevet) i de to medlemskategoriene ‘aspirant’ eller drillaspirant’, og med innmeldingsdato i løpet av kalenderåret 2016 i NMFs database.

Eventuelle avvik skal meldes til aspirantsekken@musikkorps.no

NMF kan ikke garantere at vi har nok sekker på restlager om noen aspiranter ikke er innmeldt.

Postadresse
Sekken sendes til korpsets registrerte postadresse pr 31.12.16.
SMS, først med varsel om at pakke(r) er på vei, og så med henteinformasjon blir sendt fra posten til leder (forutsatt at leder er registrert med mobilnummer). De som ikke får SMS vil motta vanlig hentelapp i posten.

Innhold
Aspirantsekken er en ryggsekk med god plass til noter, notestativ og andre ting som aspirantene trenger.
Drillbagen er godt egnet til å ha med drillstav, og treningstøy mm.
Det er et pennal med blyanter, linjal og viskelær i begge. Notemappe med lommer (ikke strikkmappe som i fjor) , skriv til foresatte, øvingstips (to varianter) og ‘Notemysteriet’ (til musikkaspirantene) følger med sendingene.

I sendingen legger vi med en alfabetisk liste over aspiranter og/eller drillaspiranter som skal få sekkene eller bagene.

Når korpset mottar forsendelsen kan dere naturligvis også legge inn eget informasjonsmateriell og selv velge anledning for utdeling.

LYKKE TIL!