De sendes i alfabetisk rekkefølge (korpsnavnet).

Viktig
Disse sendes automatisk til korpsene som har registrert aspirant/drillaspirant født etter 1. januar 2006 i de to medlemskategoriene ‘aspirant’ eller drillaspirant’, og med innmeldingsdato i løpet av kalenderåret 2017 i NMFs database.

Eventuelle avvik skal meldes til aspirantsekken@musikkorps.no

Postadresse
Sekken sendes til korpsets registrerte postadresse pr 31.12.17.
Det sendes SMS-varsler fra posten til leders mobil – først forvarsel om at pakke(r) er registrert, og så med henteinformasjon (forutsatt at leder er registrert med mobilnummer). De som ikke får SMS vil motta vanlig hentelapp på korpsets postadresse. Husk å sjekk jevnlig!

Uavhentete pakker går i retur innen 14 dager.

Innhold
Aspirantsekken er en ryggsekk med god plass til noter, notestativ og andre ting som aspirantene trenger.
Drillbagen er godt egnet til å ha med drillstav, og treningstøy mm.
Det er drikkeflaske og et pennal med blyanter, linjal og viskelær i begge. Notemappe med lommer, skriv til foresatte, øvingstips (to varianter), ‘Notemysteriet’ (til musikkaspirantene) og gripetape (til drillaspirantene) følger med sendingene.

I sendingen legger vi med en alfabetisk liste over aspiranter og/eller drillaspiranter som skal ha sekkene eller drillposene.
Obs. I år følger ikke listen forsendelsen, men er sendt (15. februar) til leders e-postadresse.

Når korpset mottar forsendelsen kan dere naturligvis også legge inn eget informasjonsmateriell og selv velge anledning for utdeling.

LYKKE TIL!