Vi pratet med Tanja om høydepunkter i året som har gått.
Les intervjuet her

Til høsten begynner en ny sesong, og dirigenten har allerede planene klare.
– Jeg ønsker at RØST skal være et korps som alle musikantene er stolte av. Det er ingen snarveier, så det betyr at vi vil jobbe med grunnleggende elementer. «Øvelse gjør mester» er både en klisjé og sant, smiler Tanja. Sesongen blir variert og repertoaret allsidig, men tre grunnsteiner vil ha fokus på alle samlingene.
– Vi skal jobbe videre med kompleksiteten i å skape musikk med både hjerte og sjel, men samtidig ha full kontroll på dynamikk og intonasjon, begynner hun.

Men det er bare begynnelsen:
– Vi skal også finne forskjeller mellom musikalske stilarter gjennom mer variasjon i lydfargene og i artikulasjon, forteller hun. Men basisferdighetene skal også forbedres.
– Ikke minst skal vi jobbe med instrumentene, slik at det tekniske nivået er høyt nok til at man ikke trenger frykte repertoaret vi planlegger for neste sesong. Vi skal fokusere på gode øvingsrutiner og hvordan man kan utvikle både fingerteknikk, kontroll på lyd og notelesing, forklarer Tanja.

Hvordan er prøvespill til RØST?

For å bli tatt opp i RØST, må du gjennom prøvespill. Flere har allerede meldt seg på prøvespillet denne sommeren, men hva bør de forberede?
– Jeg vil at musikantene skal komme som de er. Ikke prøv å være noen andre eller noe annet, for vi ønsker å oppleve musikantens personlighet på prøvespillet. Uavhengig av instrument, fortell meg en historie med instrumentet, enten det er skalaer eller selvvalgt stykke.

Påmelding til prøvespill

Dette vil skje på prøvespillet:
– du vil bli bedt om å spille noen skalaer.
– du vil bli bedt om å spille noen fraser fra et utvalgt stykke som sendes ut i forkant.
– du vil spille et innøvd, selvvalgt stykke.
– litt enkel prima-vista.
– en kort samtale

– Det viktigste er å overbevise meg, og – uansett hva du spiller – få meg til å ønske å lytte til det du spiller, smiler Tanja.

Vi håper på mange gode kandidater slik at vi kan bygge RØST videre på det fantastiske grunnlaget som er lagt denne sesongen.

Du kan følge RØST på Facebook