Til korpsene i Stavanger
Formannskapet i Stavanger har i sak 57/21 Barnas Sommer bevilget kr. 200 000,- til korps som ønsker å sette opp ekstra øvingsdager i sommer.
Maks søknadsgrense per korps er kr. 35 000,-

Skolekorps kan søke om midler til eget prosjekt, eller samarbeidsprosjekt med andre nærliggende korps.
Voksenkorps kan søke om å gjennomføre øvingsdager for skolekorpsmusikanter i Stavanger.

Kriterier

 • Prosjektet må ha en varighet på minimum 3 dager.
  Helgeprosjekt fredag til søndag er ok.
 • Prosjektet må gjennomføres før skolestart 19. august 2021.
 • 2/3 av deltakerne må være i grunnskolealder (1.-10. klasse)
 • Prosjektet skal være gratis for deltakerne
 • Søknadsfrist er 10. juni 2021.

Innhold i søknaden

 • Beskrivelse av prosjektet (deltakere, tidspunkt, varighet, sted etc.)
 • Budsjett for gjennomføring (lønnskostnader, mat, noter, rekvisita etc.)

Sluttrapport

 • Rapporteringsfrist 20. august 2021
 • Rapporten skal inneholde:
  -Beskrivelse av gjennomføring
  -Evaluering
  -Regnskap

Utbetaling av honorar til dirigenter og instruktører

 • Dersom dirigent/instruktør/andre lærekrefter har egen næring, kan de sende faktura til korpset for gjennomføring av barnas sommer.
 • Dersom dirigent/instruktør/andre lærekrefter ikke har egen næring, kan korpset utbetale inntil kr 10 000,- per person i løpet av et kalenderår (ikke oppgavepliktig). Les gjerne mer på Skatteetatens sine sider.

Søknad sendes innen 10. juni 2021 til:
NMF Rogaland
rogaland@musikkorps.no

Søknadene behandles av administrasjonen i NMF Rogaland innen 15. juni.

Ta kontakt med Lilli Anne J. Grong tlf: 98241170 dersom spørsmål.

Utlysning midler Barnas Sommer i Stavanger 2021