Det var en nøktern kulturminister som pekte på at gjeldende råd og regler vil også gjelde på 17. mai. Han presiserte også viktigheten av at mobilitet mellom kommuner må unngås. Korpsene kan spille, men som i fjor skal disse spilleoppdragene ikke annonseres i forkant. Dette er for å unngå at det skal bli store ansamlinger av folk.

– Dette var dessverre som fryktet: smittesituasjonen tillater ikke at gjenåpningen kan gå fortere enn regjeringens lanserte plan. Dette betyr at vi ennå må leve med dagens tiltak enda en god stund, sier NMFs generalsekretær Karl Ole Midtbø.

– For korpsene våre og planer for  17. mai betyr det at dette vil likne mye på fjorårets nasjonaldag, fortsetter han.

– For øvrig viste kulturministeren til smittevernveilederen som vi i NMF har vært med på å utarbeide, sammen med resten av det frivillige musikklivet .

Usikkert fremover

– Jeg var spent på om ministeren ville komme med opplysninger som kunne bidra til at korpsene kan få hjelp frem mot neste års 17. mai, om vi kan forvente en justering av stimuleringsordningen som er lansert. Denne treffer dessverre dårlig, og et samlet frivillig musikkliv har gjort det rimelig klart at denne må endres.

Jag hadde håpet, og kanskje trodd, at det skulle komme nytt rundt dette. Dessverre intet nytt her. Vi må derfor fortsette å håpe, avslutter Karl Ole Midtbø.