Er ikke ditt korps omtalt? Send en mail til jonas@musikkorps.no

Haugesund Janitsjarorkester
Øver: Mandager 19.00 til 21.30 på Skåredalen skole i Haugesund. Dirigent er Alf Reidar Nilsen.
Kontakt: Hilde-Marie Queseth: hilde.marie.queseth@haugnett.no
Om Korpset: 
Vi er omtrent 50 spillende medlemmer, og nye medlemmer, med og uten instrumenter er alltid velkommen!
Korpset balanserer aktiviteten godt gjennom året slik at alle skal kunne ta del i alt. Vi deltar årlig på konkurranser som Jan-Am på høsten og selvsagt vårens vakreste eventyr; NM i janitsjar.

Havtonar
Øver: Mandager på Kulturhuset i Åkrehamn fra kl 20-22.
Kontakperson og dirigent er Kristine Kalstø tlf 980 65 188.

IMI Brass
Øver: Tirsdager 19:00-21:45 i underetasjen i IMI-kirken på Tjensvoll
Kontaktperson: Stine Tjørhom Frick, tlf 952 17 040, stinetf@gmail.com, www.imibrass.no
Faste spilleoppdrag: Vi er et brassband med stor spilleglede på tvers av et stort aldersspenn og sosialt mangfold. Korpset er tilknyttet IMI-kirken, og har øvingslokaler der i kirken på Tjensvoll. Vi  deltar på Siddis i 2. divisjon og NM i 4. divisjon, samt noen konserter, kirkespillinger og aktiviteter resten av sesongen. Vi er et hjertevarmt og koselig korps.

Jernbanens Musikkorps
Øver:
Onsdager kl. 29:00 – 21:30 på St. Olav VGS i Stavanger
Kontaktperson: 
Oddrun Dehli, tlf. 93242804, odehli@hotmail.com
Om Korpset: 
Korpset har janitsjarbesetning og medlemmer i alder fra 18 til 70+. Vi holder et godt musikalsk nivå, og har en aktiv årsplan med konserter, konkurranser og turer.

Kopervik Musikkorps
Øver: Mandager kl. 20:00 – 22:00 på «Gamleskolen» i Kopervik
Kontaktperson: dirigent Odd-Roar Hult, tlf 917 30 920
Faste spilleoppdrag: Frelsesarmeens Blomsterfest, spiller Julen inn i kirken, 17.mai, evt. konsert/oppdrag på våren. Blir ofte brukt ved åpning av større veiprosjekter, flyplass osv. Hos oss er det ikke mye stress, men mye moro. Ønsker alle potensielle spillere velkommen til oss på alle stemmer.

Kvadrat musikkorps
Øver: Mandager 20:00 – 22:00 på Varatun gård, Sandnes.
Kontakt: Ingjerd Lapin, mob: 95746997 ingjerd.lapin@sandnes.kommune.no
Om korpset: Kvadrat Musikkorps er ikke et bedriftskorps for ansatte på Kvadrat. Nye musikanter er hjertelig velkomne. Vi deltar på tradisjonelle konserter og arrangementer i vårt nærmiljø og reiser på turer sammen.

Musikkorpset Gjallarhorn
Øvingstid/sted:
Hver onsdag kl 19-22 på Åsen, Stavanger
Kontakt: Andrea Egeberg, tlf 48211580, musikkorpset.gjallarhorn@gmail.com
Om korpset: Brass band som konkurrerer i 1.divisjon og som har et generelt høyt aktivitetsnivå og en meget stabil medlemsmasse gjennom sesongen. Et høyt ambisjonsnivå kombinert med musikalsk fokus og sosial trivsel er viktige faktorer for korpsets driv og utvikling.

Riska Brass Band
Øver:
Mandager 19:30-22:00 i Hommersåk
Kontakt: Terje Risa, tlf 98296886. e-post terje.risa@lyse.net
Om korpset: Brass band som har et variert repertoar gjennom sesongen. Spiller på konserter, reiser på turer og deltar i 4. divisjon når vi er med i konkurranser.

Skeie Brass
Øver: Tirsdager 19:30-22:00 på Skeie skole (gymsalen), Hundvåg
Kontakt: Skeie.Brass@live.no  http://skeie.brass.no/default.asp
Om korpset: Medlemmer i alderen ca 16 – 60 år. Deltar i Siddis Brass 3./4.divisjon, NM Brass 5. divisjon pluss noen årlige konserter og aktiviteter. Fast dirigent, ordnet økonomi med greie dugnader.

Skeiene Janitsjar
Øver: For tiden i aulaen, Lundehaugen ungdomsskole onsdager fra 1830 – 2100
Leder og kontakt: Rolf Messmer rolf@messmer.no
Om Korpset: Vi er et veterankorps som består av 24 ungdommelige musikere + dirigent i en alder fra 42 til 90 år. Vi spiller meget variert musikk, har musikken som terapi og deltar ikke på seminarer og konkurranser. Høsten 2014 fikk vi for første gang med oss damer. Vi er alltid interessert i nye aspiranter av begge kjønn.

Sola Brass Band
Øver: Onsdager kl. 1900 – 2200 i Tananger kulturstasjon (rett v/Tananger kirke)
Kontaktperson: Rune Gundersen, tlf. 90170851, e-post: styret@solabrassband.no, Internett: www.solabrassband.no / Facebook: https://www.facebook.com/solabrassband
Om Korpset: Sola Brass Band er som navnet tilsier et brassband, og har som målsetting om å etablere seg blant de beste brassbandene i Norge. Pr dato spiller korpset i 1. divisjon, noe som også gjenspeiles i korpsets aktivitetsplan, dvs. det er et relativt høyt aktivitetsnivå.

Stangaland Brass
Øver: Torsdager fra 19.00-22.00 på Eide Skole i Kopervik
Kontaktperson: Morten Vaksdal. Korpssjefbrassen@gmail.com 92882072
Om korpset: Deltar på  Siddis Brass, NM pluss mange andre lokale konserter. Dirigert av Kristian Thulin

Stavanger Brass Band
Øver: Tirsdager og torsdager 19-22 på Åsen
Kontakt: Musikkutvalget Stavanger Brass Band mu@stavanger-brassband.no
Om korpset: Brass band i Norgestoppen og arrangør av Siddis Brass.

Stavanger Janitsjar

Øvelse: Tirsdager 19.15 – 21.45 i Rogaland Elektros lokaler, Kvitsøygata 30, Stavanger

Kontakt: Anders E. Haugen, tlf. 918 31 101, e-post: stavangerjanitsjar@gmail.comwww.stavangerjanitsjar.no

Om korpset: Janitsjarkorps som deltar i JanAm underholdningskonkurranse. Korpset deltar på konserter, reiser på korpsturer og tar spilleoppdrag både som helt korps eller som grupper.

Stavanger Kommunes Korps
Øver: Tirsdager 19:30-22:00 i Olav Kyrres gt. 23, Stavanger
Kontakt: Mail dirigent, dirigent@skkorps.no Nettside: www.skkorps.no
Om korpset: Brassband som konkurrerer i 3./4. divisjon, og som ellers har en aktiv sesong med ulike typer konserter og arrangement.

Stavanger Musikkorps av 1919
Dirigent:
Morten E. Hansen
Øver: Tirsdager kl. 19-22 i den tidligere kulturskolen i Bjergsted
Kontakt: Besetningsansvarlig Henning Haaland, tlf. 400 70 883, besetning@smk1919.no
Om korpset: Et janitsjarkorps som deltar i NM 1. divisjon og som har jevnlige konserter/spilleoppdrag i løpet av sesongen. Vi ønsker nye medlemmer i alle instrumentgrupper hjertelig velkommen.

Sverre Sigurdson Musikkorps
Øver: Mandager 19:15-21:45 på Vågen VGS i Sandnes.
Kontakt: leder@sverre.sigurdson.no Nettside: www.sverre-sigurdson.no / www.facebook.com/sverresigurdsonmusikkorps
Om korpset: Sverre Sigurdson Musikkorps ble startet i 1895 og regnes som et av landets eldste musikkorps.
Vi deltar i JanAm, og spiller flere konserter hvert år. Utenlandsturer synes vi også er moro. Vi har janitsjarbesetning og alle instrumentgrupper ønskes velkommen til oss.