Det var fredag forrige uke at Regjeringen la fram Langtidsplanen for Forsvaret. Det foreslås at korpsene nedlegges snarest, og senest innen utgangen av 2017.

Legger frem kompromiss

Forsvarssjefen innstilte tidligere på å kutte alle korpsene, og organisere Forsvarets musikk med én enhet i Oslo. Regjeringens forslag er dermed et kompromiss mellom dagens ordning med fem korps og Forsvarssjefens forslag.

– Det er mye her vi ikke kan akseptere, sier NMFs president.
– De kutter 40 % av landets velfungerende forsvarskorps. I tillegg legges det opp til at korpsene ikke lenger skal ta på seg sivile oppdrag, men kun opptre på militære seremonier. Det innebærer en langsom død for forsvarskorpsene, stikk i strid med en enstemmig stortingsmelding i 2009.

Rita Hirsum Lystad kroppet

NMFs president, Rita Hirsum Lystad nekter å tro at forslaget blir en realitet.

Frustrasjon

– Frem til nå har forsvarskorpsene vært et av de få stedene der våre talenter har kunnet sikte mot en profesjonell karriere som musiker. Med dette forslaget vil en få dobbelt uheldig effekt. For det første er det færre årsverk (ca 90 musikere er det foreslått). Dessuten blir det mindre attraktivt å søke stillinger i Forsvarets musikk når konsertene mot sivilsamfunnet forsvinner. Jeg kan ikke forstå at dette kan gå gjennom, sier en frustrert president.

Ja til profesjonelle musikkorps i hele Norge!

Illustrasjon forsvarets musikkorps

– Hva vil NMF som organisasjon gjøre for å påvirke politikerne til å stemme imot forslaget?

– Venstre har allerede signalisert at de er imot dette forslaget. Kristelig Folkeparti har ikke flagget noe ennå, men vi vil bruke våre kanaler til å påvirke KrF og Arbeiderpartiet til å stemme mot.

Avgjørende høst

NMFs generalsekretær, Karl Ole Midtbø, har en fortid i Forsvarsmusikken, blant annet i det nedleggingstruede Luftforsvarets musikkorps i Trondheim. Han er klar på at det er i budsjettkampen slaget vil stå.

– I forsvarssammenheng er dette småpenger. Flere har antydet at korpsene bør overføres til Kulturdepartementet. Jeg er ikke sikker på om det er den beste løsning, men uansett er det viktig at et samlet Kultur-Norge og utdanningsinstitusjoner fronter denne saken. Denne høsten blir svært avgjørende for en institusjon som nærmer seg 200 år.

Uttalelse om Forsvarets langtidsplan