Bergens to musikalske flaggskip Harmonien og Divisjonsmusikken har en viktig rolle i musikklivet i Bergen. Harmonien ferier i år sitt 250 års jubileum og vi er mange som har hatt stor glede av konsertene i jubileumsåret. Divisjonsmusikken ble opprettet 1792 da kommandanten på Bergenhus, oberst Fredrik von Koss, ønsket å forsterke de to garnisonskompaniene ved festningen med et “blåseorkester”. Med andre ord vil Divisjonsmusikken feire 225 år i 2017. Spørsmålet nå er om det blir noen feiring. Forsvarsjefen har i sitt forslag til organisering av forsvaret foreslått å legge ned Divisjonsmusikken i Bergen.

I dag har forsvaret fem profesjonelle korps fordelt utover landet, men i forsvarssjefens fagmilitære råd som nylig ble lagt frem foreslås det at dette skal reduseres til ett korps. Det vil føre til at Sjøforsvarets Musikkorps (SFMK), som har base i Bergen, vil forsvinne.

Negativt for korpsmiljøet i Hordaland
Har det noe betydning for musikklivet i Bergen og Hordaland at Divisjonsmusikken legges ned? I dag er musikerne i Divisjonsmusikken instruktører, timelærere ved Griegakademiet og vikarer i Bergen Filharmoniske Orkester. I tillegg gjør Divisjonsmusikkens musikere en stor innsats i byens øvrige musikkliv og har vært med på å utvikle det rike korpsmiljøet som finnes på hele Vestlandet. Helt siden oppstarten har de ansatte i korpset i Bergen vært med på å starte opp og drive korpsene i regionen vår.

Det er dessverre ikke første gang Divisjonsmusikken trues med nedleggelse og jeg stiller spørsmål om det er gjennomtenkt når dette foreslåes gang etter gang. Dersom Divisjonsmusikken legge ned vil det ha konsekvenser for hele korpsmiljøet i fylke vårt.

Dersom Divisjonsmusikken legges ned vil dette får store konsekvenser for korpsmiljøet i Hordaland. Dette vil vi kanskje ikke se neste år, men på sikt er dette en katastrofe for det frivillige musikk- og kulturlivet i fylket.

Vi har alle startet et sted
Vi skal heller ikke glemme at musikerne i Divisjonsmusikken har spilt i våre lokale skolekorps og amatørkorps. Det er viktig for en musikant og ha forbilder og muligheter senere i livet til å få utviklet sin hobby til å bli profesjonell musiker. For fotballinteresserte er det viktig at Brann er i elitedivisjonen. På samme måte mener vi i korpsbevegelsen at det er avgjørende at vi har Divisjonsmusikken. Hvilke tilbud vil vi ha til våre unge korpsmusikanter dersom Divisjonsmusikken forsvinner?

Vi må stå sammen
Det er nå viktig at politikerne i Bergen signaliserer at Divisjonsmusikken skal bestå. Det hviler også et ansvar på alle politikerne som representer Hordaland på Stortinget til aktivt å jobbe for at Divisjonsmusikken ikke legges ned.