Bli med på Bjørgvinkonferansen 2017. Her blir det en hel dag fylt med inspirerende forelesninger og faglig påfyll for deg som arbeider med korps.
Temaene som tas opp er nyttige både for styremedlemmer, dirigenter, musikanter og støtteapparat. Konferansen er delt inn i tre ulike paralleller:

  • KORPSSTYRET – Aktuelt for voksenkorps og skolekorps
    Foredragsholdere: Harald Eikaas (musikksjef NMF), Grete Helle Rasmussen (Barratt Due Musikkkinstitutt), Berit Handegard (Nasjonal produsent NMF), Linn Mevold Skogheim (NOR PR), Øystein Bø, Styreleder NMF Øst)
  • DIRIGENTEN – Med fokus på aspirant, junior og skolekorps.
    Foredragsholdere: Hans Offerdal (komponist, arrangør og dirigent). Han snakker om tilrettelegging av repertoar. Grete Helle Rasmussen (Barratt Due Musikkinstitutt). Hun tar for seg temaene øving, mestring og suksess.
  • MATERIALFORVALTERKURS – Musikk Miljø holder kurs om å hvordan en best mulig skal ta vare på instrumentet.

Her er noen av de du vil treffe på Bjørgvinkonferanen 2017:

 

GRETE HELLE RASMUSSEN
Grete Helle Rasmussen jobber som førsteamanuensis ved Barratt Due musikkinstitutt og seksjonsleder for Instrumentalpedagogstudiet.
På Bjørgvinkonferansen skal hun snakke om hva barn kan lære seg, og om øving, mestring og suksess.

 

 HARALD EIKAAS
Harald Eikaas er musikksjef i NMF.  Han er svært opptatt av voksenkorpsenes fremtid og hvordan voksenkorps rekrutterer musikanter. På konferansen tar han opp en rekke problemstillinger rundt dette og inviterer deltakerne til debatt og ideutveksling.

 LINN MEVOLD SKOGHEIM
Linn Mevold Skoheim er ansatt som kommunikasjonsrådgiver i NOR PR og jobber særlig med strategisk bruk av sosiale medier, historiefortelling, mediehåndtering og presentasjonsteknikk. På Bjørgvinkonferansen forteller hun om hvordan du kan profilere korpset ditt best mulig – med særlig fokus på Musikkorpsenes år i 2018. Hun deltar både på seminaret for voksenkorps og skolekorps. På konferansen deltar hun på sesjonen KORPSSTYRET.

HANS OFFERDAL
Hans Offerdal arbeider i dag som komponist, arrangør og dirigent, med erfaring som strekker seg fra aspirant- og skolekorps i Oslo, til profesjonelle studiomusikere i Hollywood, og er aktiv opphavsmann ved forlaget Norsk Noteservice med musikk for forskjellige besetninger og nivåer.
På Bjørgvinkonferansen holder han foredrag om hvordan en skal tilrettelegge repertor for korps.

 ØYSTEIN BØ
Øystein Bø jobber som administrerende direktør i Formuesforvaltning som er Norges største privateide rådgivnings- og forvaltningsselskap. Han er også styreleder i NMF Øst. På Bjørgvinkonferansen holder han foredrag på parallellsesjonen KORPSSTYRET og har fokus på hva som skal til for å lage et godt styre.

 

MELD DEG PÅ HER – BINDENDE PÅMELDING