Bli med på Bjørgvinkonferansen 2018. Her blir det en hel dag fylt med inspirerende forelesninger og faglig påfyll for deg som arbeider med korps.
Temaene som tas opp er nyttige både for styremedlemmer, dirigenter, musikanter og støtteapparat. Konferansen vil ta opp ulike temaer:

  • KOLLEGA(ER) – TIL GLEDE OG BESVÆR.

Mads Nordmo Arnestad er psykolog og førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI. Han er en anerkjent foreleser og foredragsholder, både for studenter og organisasjonsliv.

Temaet er samarbeid, prososial motivasjon og gleden ved å hjelpe hverandre med å lykkes. Målet med foredraget er at alle skal føle seg inspirert til å yte for hverandre, og at NMFs  medlemskorps dermed skal kunne forløse potensialet som ligger i sin organisasjon.

  • HVOR ER VI, OG HVOR SKAL VI?

Irene R. Graven stiller med tre ulike hatter: Skolekorpsdirigent, kulturskolelærer og korpsmamma. Hun er opptatt av å diagnostisere styrker og eventuelle utfordringer i og rundt korpsdriften, og at man må jobbe på ulike måter for å nå felles mål og fokus. Hvor «stopper det opp» hos dere? Ta gjerne med konkrete problemstillinger fra ditt korps.

  • HVA SKAL STYRET GJØRE FOR AT ADMINISTRASJONEN AV KORPSET RYKKER OPP I ØVERSTE DIVISJON? Korpset er en stor frivillig organisasjon med mange interessenter som skal håndteres – ikke ulik en bedrift. For å lykkes med styrearbeidet må man ha en plan for hvordan man håndterer alle de involverte og hvilke krav man kan og bør stille.

Espen Opedal har mange års erfaring som dirigent og korpsmenneske i både skolekorps og amatørkorps, og er til daglig sjef for Tryg Forsikring i Norge. I et selskap med over 1500 ansatte er det bemerkelsesverdig mange likheter til korpset som organisasjon. Espen vil trekke paralleller og fortelle litt om hva organisasjoner kan lære av hverandre, og forhåpentligvis inspirere litt til styrehverdagen i korpset.

  • SØKNADSKRIVING – hva finnes i vårt lokalmiljø, og hvordan skrive en søknad som skiller seg ut?

Kurset i søknadsskriving holdes av Geir Elling Eikenes, daglig leder i Amatørkulturrådet i Bergen.

  • Erfaringsdeling – DEN GODE ØVELSEN.
  • MATERIALFORVALTERKURS – Musikk-Miljø holder kurs om hvordan en best mulig skal ta vare på instrumenter og foreta enkle reparasjoner.

MELD DEG PÅ HER – BINDENDE PÅMELDING