Konferansen ønsker å samle lærere, pedagoger og nøkkelpersoner med høy kompetanse og stort engasjement til et løft for blåserfeltet og morgendagens blåsere, skriver de selv i invitasjonen. Konferansen passer for pedagoger, fagpersoner, utøvende musikere og ledere med stort engasjement for talentutvikling.

– Dette er andre året Blåserkonferansen blir arrangert, og den samler mange ulike aktører fra musikklivet rundt temaet talentutvikling. Vi vet at mange talenter innen blås og slagverk spiller i korps – noen av disse blir fremtidige profesjonelle musikere. Konferansen gir spennende innblikk i hvordan talentutvikling foregår i dag, og ikke minst tegner den et bilde av talentutvikling i tiden fremover. Korps blir anerkjent av alle parter som en viktig arena for talentutvikling, så denne konferansen bør være interessant for mange NMFere, sier musikksjef i NMF, Harald Eikaas.

Eikaas har på tidspunktet for konferansen gått inn i ny stilling som avdelingsleder for Klassisk musikk ved UiS, og står på programmet som en av foredragsholderne.

Påmeldingsfrist 20. april.

Se invitasjonen for informasjon om påmelding og program.