Øystein Baadsvik er kåret til en av de ti beste messingspillere i historien av lytterne på Classic FM.
Han holdt den første TED-foredraget om tuba og er en av de mest populære klassiske musikerne på YouTube,
med mer enn seks millioner visninger.
Hans mangesidede musikalske karriere som solist og innspillingskunstner har ført ham over hele verden.
Øystein gir regelmessig masterclasser og klinikker ved store universiteter over hele verden.