EYBB samles lørdag 29. april til søndag 7. mai under European Brass Band Championship i Malmø.

Søkere må være mellom 18 og 22 år, dvs født etter 1. juni i 2001 og før 1. april 2005.

Vi ønsker søkere på alle instrumenter. European Brass Band Association (EBBA) avgjør hvilke instrumenter Norge blir representert med. Vi får sannsynligvis tre plasser til sammen hvorav en skal være en kornettist. Det forventes et høyt musikalsk nivå.

Søknadsfrist 15. november til berit@musikkorps.no

Kontaktperson Berit Handegard, 90656089

Søkere må oppgi:

  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Instrument
  • Telefonnummer (husk + 47 foran)
  • Epostadresse
  • Korps du spiller i
  • Referanseperson, lærer eller dirigent. Navn og epost

Det skal sendes inn en video på maks 3 minutter, med eller uten akkompagnatør. Sendes til berit@musikkorps.no via www.wetransfer.com, Dropbox eller lignende.