Terese er nyutdannet fotograf som til daglig er ansatt som portrettfotograf i Trondheim. Hovedsakelig arbeider hun med fotografering av barn, unge og familier.  Ved siden av jobben har hun personlige fotografiske prosjekter hvor hun arbeider i en kunstnerisk og dokumentarisk bildestil.

Markeringen av NMF hundreårsjubileum er et slikt prosjekt, og her er tanken å portrettere musikanter fra forskjellige korps i Trøndelag. Ønsket er å sette fokus på enkeltpersonenes instrument, personlighet og bakgrunn. I tillegg må den enkeltes opplevelse av å skape musikk gjerne komme til syne.

Portrettene skal sammen utgjøre en interessant serie som viser litt om den enkeltes personlighet, de ulike rollene i korpset samt hver av uniformenes unike utforming.

Jeg håper bildeserien kan si litt om korpsenes rolle i kulturen vår, samt noe om hvordan det er å være ung og musikkinteressert i dag.

Prosjektet blir vist bildene på en utstilling samt i bokform. Publisering på nett og i artikler kan også bli aktuelt.

Som portrettobjekter søkes 1-3 deltakere fra hvert korps som viser ulike instrumenter, aldre og personligheter. Selve fotograferingen tar opp til en times tid. Tidspunkt tilpasses individuelt til hver deltaker.

Musikantene får ett portrett hver som takk for deltakelsen.

Høres prosjektet ut som noe dere kunne tenke dere å delta i eller høre mer om?

Ta i så fall kontakt med Terese Samuelsen på e-mail: terese.samuelsen@gmail.com