To tidspunkt

Norges Musikkorps Forbund tilbyr dyktige musikere i alderen 14 – 18 år (i 2017) å søke på to stipender til International Music Camp i North Dakota. Tilbudet gjelder blant annet deltakelse i International Youth Band og aktuelle datoer er  25. juni  – 8. juli eller 16. – 29. juli 2017.

Stipendet dekker opphold, gruppeinstruksjon og privat instruksjon, reisen må deltakere dekke selv. Nærmeste internasjonale flyplass er Minot.

Les mer om kurset her: www.internationalmusiccamp.com.

Send søknad

Dersom dette er av interesse så send søknad til berit@musikkorps.no innen 10. januar 2017. Søknaden må inneholde navn og adresse, instrument, fødselsdato, korps, litt om deg selv og hvilken periode som er aktuell.

Du må også oppgi en referanseperson, enten en lærer eller dirigent med telefon og epostadresse.  Hvem som får plassene avgjøres innen 20. januar 2017.

Alle er under 18 år og søknaden må derfor underskrives av en foresatt.

Populære kurs

Norske musikere har deltatt på dette kurset i 44 år og vi håper å fortsette denne tradisjonen. Kursene er kjent for å ha gode lærere og et hyggelig miljø med ungdom fra hele verden.