Du må ha et brennende hjerte for korps
Du må selv spille eller ha spilt i korps
Du må ha lyst til å være med og utvikle korpset over tid
Du bør ha veiledererfaring.

Rundt 90 veiledere jobber med både skolekorps og voksenkorps. Behovet er stort. Jo flere korps som vil ha veiledning, til flere trengs.

Er du interessert i å bli veileder? Ta kontakt med per.einar.fon@musikkorps.no

I NMF Øst kan du også ta kontakt med katja@musikkorps.no