Å få offisiell status som Musikkorpsenes år er en anerkjennelse av musikkorps som en viktig aktør i norsk musikk- og samfunnsliv. Et Musikkorpsenes år gir et velfortjent fokus på korpsene og deres arbeid.

Jubileumsåret 2018

Det er to jubileum som skal markeres og som danner utgangspunkt for søknaden. NMF ble stiftet i 1918 og dagens ordning med militærkorps i fem festningsbyer ble oppretta i 1818. En hunderåring og en tohunderåring, begge med musikkorps i fokus. NMF representerer amatørmusikklivet, Forsvarets musikk den profesjonelle delen av korpsmiljøet.

En levende korpsbevegelse

NMF ønsker gjennom arrangement og aktiviteter i 2018 å vise en levende korpsbevegelse som trekker linjer tilbake, men primært ser fremover. Det blir store nasjonale arrangement som landsfestival i Bergen siste helg i juni, det digitale konsertkartet som skal vise alle konserter gjennom hele 2018, utgivelse av boken om NMFs første 100 år, jubileumskonsert i Den Norske Opera og Ballett, VM i drill på Lillehammer, animasjonsfilmen «Korpshistoria på 3 minutter» og mye mer. Samtidig oppmuntres korpsene til å lage sine egne arrangementer under 100-års fanen.

Historikk

De første registrerte voksenkorpsene ble stiftet rundt 1860, det første skolekorpset etter dagens modell kom i 1901. Behovet for et nasjonalt forbund kom i 1918, da først for guttekorpsene. I 1949 går guttekorps, ungdomskorps og voksenkorps sammen under navnet  ”Norges Landsforbund av gutte- og amatørmusikkorps”, som i 1956 skifter navn til Norges Musikkorps Forbund.

NMF ber om at saken legges frem for Regjering og Storting.

Les: NMF i hundre