Boken omtaler sentrale hendelser, aktiviteter og personer som har påvirket NMF gjennom 100 år. Boken vil legge mest vekt på den nyere historien, og vil bli utgitt på John Grieg forlag i november 2017.