Aspirantkorpset øver på Bønes skole hver tirsdag fra 17:00 til 18:00, juniorkorpset fra 18:00 til 19:00, og hovedkorpset fra 18:00 til 20:00.

Korpset er primært på jakt etter en dirigent for hovedkorps og aspirantkorps, og en egen for juniorkorpset.

Ønskede kvalifikasjoner

  • Pedagogisk og musikkfaglig bakgrunn
  • Dirigenterfaring fra korps
  • Stort engasjement for barn og ungdom
  • Sosial, utadvendt og gode samarbeidsevner
  • God på planlegging og tilrettelegging for musikalsk utvikling for alle nivåer
  • Skape musikalsk engasjement
  • Evne til å utvikle og drive korpset framover

Kontakt på mail v/leder Bergljot Eiken Berg mail: bergeiken@gmail.com

Om Bønes skolekorps

Bønes Skolekorps er et janitsjarkorps som rekrutterer sine medlemmer fra Bønes Skole, Fjellsdalen Skole og Bergen Kristne Grunnskole i Fyllingsdalen bydel i Bergen. Korpset ble stiftet i 1964 og har i dag aspirantkorps, juniorkorps og hovedkorps. Korpset har totalt 48 aktive musikanter, hvorav 25 er i hovedkorpset.

Korpset har god økonomi, et velfungerende styre og har det siste året deltatt i NMF sitt satsingsopplegg «Bli bedre – få det bedre». Vår visjon er «Spilleglede gjør deg bedre». Korpset er inne i en periode med god musikalsk utvikling.

De fleste musikantene har i tillegg undervisning gjennom Bergen Kulturskole, noen får individuell instruksjon via korpset ved dirigent eller andre instruktører.

Søknadsfrist er 20. april