10:08: Pausen er over – ny avtale er gjeldende fra 1. juli.

 

NMR har vært i samtale med TONO om hvordan vi kan innrette en rammeavtale i 2021. Som følge av smittesituasjonen er det pr i dag ikke hensiktsmessig å etablere en TONO-avtale nå. Alt av fysiske øvelser, prøver og konserter er langt på vei avlyst, og vi må forvente at dette vedvarer noen uker til.

I perioden det ikke er noen sentral rammeavtale, må hvert lag som skal benytte vederlagspliktig musikk på egne konserter, avklare rettighetene med TONO i hvert enkelt tilfelle.

I forbindelse med planlegging av konsert, må korpset i forkant av konserten gjøre følgende:

Ikke alle verk innebærer vederlagsplikt. Unntakene er:

  • Konserter der samtlige opphavere og tilretteleggere (arr.) har vært død i mer enn 70 år. Etter dette faller verket i det fri, hvilket betyr at du fritt kan bruke verket uten spesielle tillatelser og du skal heller ikke rapportere eller betale til TONO.
  • Musikkverk som ikke er registrert hos TONO eller hos noen av TONOs internasjonale partnere. Merk: Opphavsretten gjelder fortsatt, men når en opphaver melder seg inn i TONO, overføres forvaltningen av alle musikkverkene dit.

Dette gjelder i første omgang for alle konserter i perioden januar-mars.

Korpset betaler selv eventuell vederlagsfaktura til TONO.

Som medlem i Norges Musikkorps Forbund vil korpset få beløpet refundert ved å sende kopi av faktura / bilag  til okonomi@musikkorps.no

Norsk musikkråd og TONO vil møtes igjen nærmere påske for å se om det grunnlag for en ny sentral rammeavtale.