Tenk rekruttering hele året!

Opptaket til korpset foregår ofte i en bestemt periode, men det gjelder å ha fokus på at korpset oppleves positivt og er synlig med gode musikalske opptredener gjennom hele året.
Vær synlige på ulike arenaer slik at korpset når et større publikum enn musikantenes familie. Sørg for omtale i medier. Skriv gjerne omtalene selv og send de inn til mediene.
Med dette som fokus vil nærsamfunnet lettere få innblikk i korpset som fritidsaktivitet.

Les: Rekruttering

Les: Korpssupportere

Kampanje før opptak

I tillegg til helårstanken rundt rekruttering, er det naturlig å ha en rekrutteringskampanje før det tidspunktet man ønsker å ta opp nye medlemmer. Rekrutteringskampanjen kan være:
– Skolekonserter for aktuelle klasser det skal rekrutteres fra i samarbeid med skolen
– Informasjon til konsertdeltakerne
– Informasjon hjem til foresatte
– Oppfølging av foresatte for å invitere spesielt og gi informasjon

Kampanjen planlegges nøye slik at den er tilpasset fristen for å søke plass i kulturskolen, dersom korpset må forholde seg til kulturskolen. Det er mange måter å gjennomføre kampanjen på. Det er viktig å gjøre det på en måte som passer korpset og skolene det skal rekrutteres fra..

1. Planlegging
Hva trenger korpset av besetning (instrumentsammensetning) fremover danner grunnlaget for fordeling av instrumenter.
– Hvilke instrumenter trenger korpset at nybegynnere spiller nå
– Lærerkrefter på disse instrumentene
– Hva har korpset av instrumenter på lager

Det er mulig å påvirke fordelingen selv med utgangspunkt i musikantenes ønsker. Legg en plan for hva korpset trenger basert på besetning både i hovedkorpset på sikt og innad idet nye aspirantkorpset. Instrumentfordeling og ønskeliste

– Hvordan skal kampanjen gjennomføres?
– Hvor mange skoler og hvilke klasser rekrutterer korpset fra?
– Hvordan kan musikantene, dirigentene og de foresatte benyttes på en god måte i rekrutteringsprosessen?

Dialog med korpsets skoler gjennom hele året er viktig.

2. Få elevene interessert
Det er mange måter å gjøre dette på, men musikken og instrumentet er utgangspunktet!
Eks: Konsert på skolen, konsert for skolen et annet sted, kort korpsstunt i alle klasserom og/eller instrumentprøving for alle på skolen.

3. Informasjon til hjemmet
Følg opp punkt 2 med informasjon til foresatte om når man kan komme til korpset.
Her gjelder det at de slipper å vente for lenge. Eleven får fort interesse for andre ting.
– Send med ranselpost hjem med invitasjon til instrumentprøving og informasjonsmøte
– be om å få et par minutter på foreldremøtet
– skriv i lokalavisen og på sosiale medier
– be om telefonnummer til foresatte og kontakt de for å informere om hva korpset skal fremover og inviter til møte
La jungeltelegrafen gå! Alle som er involvert i korpset kan bidra.

Alle som er involvert i korpset kan bidra!

4. Besøke korpset
Det er viktig at tiden fra eleven blir interessert frem til denne dagen er ganske kort.
– Ønsk gjerne nye interesserte velkommen på en vanlig øvelsesdag.
– Legg gjerne opp til kort informasjon, en liten konsert og instrumentprøving
– Informer om tider for samspill og instrumentalopplæring, lærere og hvor dette foregår
Husk at denne dagen er det første møtet for familien med korpset. Vær forberedt og ta godt imot alle. Ha innmeldingsskjemaer klare og la de fylle skjemaene ut i løpet av denne kvelden.

Les: Det første møtet

5. Sett i gang
Barnet som har meldt seg inn er klar nå!
Sør for at de som starter for et tilbud så raskt som mulig, de begynner å korpset for å spille og det vil de starte med umiddelbart. En sommerferie er for lenge å vente og barna kan fort få andre interesser.

Les: Rekrutteringskonsert (Erlend Bratlie sitt rekrutteringsprogram går over 3 uker og består av konsert, testing av instrument og seminar)

Her finner du brosjyrer om korps på ulike språk.

Her finner du «I love korps»-materiell. 

Hjemmeside og sosiale medier

Hjemmesiden bør være god og oversiktlig, slik at den kan fungere som en god presentasjon av korpset for de som er nysgjerrige og ønsker å finne ut mer.
– Hva gjør korpset nå og hva drømmer korpset om å få til?
– Når øver de ulike gruppene?
– Hvem er dirigenter?
– Kontaktpersoner?
– Hvordan melder man seg inn?
– Hva koster det? Og hva dekker kontingenten?
Sørg for at siden er oppdatert.

Nettvett
Husk at det finnes regler for publisering av bilder, nettsaker og annet. Disse kan du lese om hos Datatilsynet. Det er tre aspekter som er særlig sentrale når det gjelder publisering av fotografier på internett: Personvern, opphavsrett og etikk.