Bygg korpset innenfra

Her finner du maler som kan være nyttige til daglig drift, samt beredskapsplan, verktøy til bruk i rekrutteringen og tips til hvordan vedlikeholde instrumentene på best mulig måte.

 

Nyttige lenker dersom du sitter i korpsstyret.

Beredskapsplan

NMF har laget en generell beredskapsplan som korpsene kan bruke dersom det skulle skje en ulykke.

Beredskapsplanen lastes ned her.

Vedlikehold av instrumenter

Vedlikehold av instrumenter

Filmer for materialforvaltere

Et instrument som blir regelmessig vedlikeholdt har lengre levetid. I tillegg til at det er mye kjekkere for musikanten å spille på.

Her følger enkle tips for vedlikehold. Messinginstrumenter som kornett, trompet, althorn, valthorn, baryton, eufonium, tuba er relativt like når det kommer til vedlikehold, og vil derfor bli omtalt i samme kapittel. Trombone skiller seg ut med slide i stedet for ventiler og vil bli omtalt for seg selv. Fløyte, klarinett og saksofon vil også bli omtalt i eget avsnitt.

Vi anbefaler at musikanten får veiledning av en instruktør eller instrumentalist første gangen hun skal rengjøre instrumentet. Er det større reparasjoner enn jevnlig vedlikehold, anbefales det å levere instrumentet inn til fagfolk.

Instrumentforhandlere selger vedlikeholdssett til instrumentene.

 • Messinginstrumenter
 • Trombone
 • Fløyte
 • Klarinett
 • Saksofon
 • Trommer

Messinginstrumenter
For å bevare instrumentet ditt, er det viktig at instrumentet minst en gang i halvåret får seg en skikkelig vask.

Bøyler må tørkes av og smøres hver 2. uke og ventiler må tørkes og smøres hver uke. Munnstykket børstes innvendig samtidig som du smører ventiler eller bøyler.

Vask
Bruk lunka vann og litt grønnsåpe. Start med å demontere instrumentet. Vær veldig forsiktig med ventilene, det skal lite til før de blir skadet. Aller helst bør du legge ventilene i en liten vaskebolle for seg selv. Ikke demonter selve ventilen. Under ventilene er det ett bunnlokk som du skrur av. Ta av disse og trekk en myk klut av bomull gjennom ventilene.

Bruk en lang flexi kost og dra denne gjennom alle bøylene og rørene på instrumentet. Disse kostene fås kjøpt hos instrumentforhandler og leveres i ulike størrelser.

Tørk av ventiler, og ta på ventilolje. Når du setter ventilene inn i ventilhuset er det viktig at de settes inn i riktig rekkefølge. Det står nummer på alle ventilene; 1, 2, eller 3. Det er også et lite spor inne i selve ventilhuset. Denne skal passe med styreknasten på selve ventilen. Setter du ventilene feil får du ikke lyd, eller en litt rar lyd.
På bøylene bruker du bøylefett eller vaselin.

Utvendig vedlikehold
Ønsker du å bevare instrumentet ditt fint og blankt, er det lurt å tørke av det hver gang etter du har spilt.

Trombone
For å bevare instrumentet ditt, er det viktig at instrumentet minst en gang i halvåret får seg en skikkelig vask.

Bøyler må tørkes av og smøres hver 2. uke og sliden må tørkes og smøres hver uke. Munnstykket børstes innvendig samtidig som du smører ventiler eller bøyler.

Vask
Bruk lunka vann og litt grønnsåpe. Start med å demontere instrumentet. Vær veldig forsiktig med innersliden, det skal lite til før den blir skadet. Legg sliden forsiktig ned.
Bruk en lang flexi kost og dra denne gjennom alle bøylene og rørene.

Tørk av innersliden, og sett på smøring. Når du setter innersliden inn i sliden er det viktig at du er veldig forsiktig så du ikke kommer borti noe. På bøylene bruker du bøylefett eller vaselin.

Utvendig vedlikehold
Ønsker du å bevare instrumentet ditt fint og blankt, er det lurt å tørke av det hver gang etter du har spilt.

Fløyte

 • Vær forsiktig når du setter fløyta sammen. Vri delene på plass, og hold aldri på klaffene.
 • Legg alltid fløyta fra deg på et trygt sted, med klaffene opp.
 • Når du er ferdig med å øve, puss nøye innvendig. Bruk pussepinne og fille som ikke loer. Pussepinnen skal være laget av tre. Pakk fløyta ned i etuiet.
 • Ønsker du at fløyta skal være blank og fin, kan du fukte en klut i vann og pusse forsiktig. Vær nøye med at du ikke kommer bort i putene. Etterpå tørker du med en tørr klut.
 • Noen ganger blir putene fuktige. Stikk et sigarettpapir under klaffen, hold klaffen nede. Før du tar ut sigarettpapiret slipper du opp klaffen. Som du ser har sigarettpapiret trukket til seg fuktigheten.

Klarinett

 • Vær forsiktig når du setter klarinetten sammen. Vri delene på plass, og prøv å unngå å trykke på klaffene.
 • Legg alltid klarinetten fra deg på et trygt sted, med klaffene opp. Det er også lurt å ha et eget stativ til klarinetten.
 • Når du er ferdig med å øve, puss instrumentet innvendig. Til dette finnes det egne pussefiller, spesiallaget for klarinett.
 • Tørk munnstykket spesielt nøye innvendig.
 • Noen ganger blir putene fuktige. Stikk et sigarettpapir under klaffen og hold klaffen nede. Før du tar ut sigarettpapiret slipper du opp klaffen. Som du ser har sigarettpapiret trukket til seg fuktigheten.

Saksofon

 • Vær forsiktig når du setter på munnstykket. Hold minst mulig på klaffene når du gjør dette.
 • Legg alltid saxofonen fra deg på et trygt sted. Det beste er å ha et eget saxofonstativ.
 • Når du er ferdig med å øve, er det viktig å tørke instrumentet innvendig. Til dette finnes det utstyr som er spesiallaget for saxofon. Tørk munnstykket nøye innvendig.
 • Noen ganger blir putene fuktige. Stikk et sigarettpapir under klaffen og hold klaffen nede. Før du tar ut sigarettpapiret slipper du opp klaffen. Som du ser har sigarettpapiret trukket til seg fuktigheten.

Trommer

Sørg for å tørke støv av instrumentene og holde dem rene. Pass på å at skruer og muttere sitter fast slik at de ikke forsvinner for eksempel under transport. Ha stemmeskruer tilgjengelig for å stramme skinn når det er behov for det. La gjerne slagverkinstruktøren gjøre den jobben.

Rekruttering

Rekruttering

Materiell til rekrutteringsprosessen – Kampanjen «Bli med»

I love korps

NMF har utarbeidet en «startpakke» til alle skole- og generasjonskorps som ble sendt ut til alle medlemskorpsene i slutten av august 2015.
Samtidig ligger materiellet til nedlasting her:

Iheartkorps – folder foresatte – korpsets eigen informasjon (word)

Folder foresatte iheartkorps – print
Folder foresatte iheartkorps – trykk
I heart korps ark film – print
Plakat  i heart korps – print
Plakat iheartkorps – trykk

Hele året 

Her kan du laste ned, skrive inn kontaktinfo og dele ut : Vil du drille eller spille i korps?

Tenk rekruttering hele året!
Sørg for at korpset er synlige andre dager enn bare 17. mai. Vær synlige på ulike arenaer (skole, SFO, i sentrum, UKM, ulike konserter m.m.). Her gjelder det å være oppfinnsomme. Sørg for omtale i avisene når korpset gjør noe bra. Med dette fokuset vil befolkningen lettere få innblikk i hva korps egentlig er. De fleste opplever korpset kun 17.mai. Jobb målrettet og gjennomtenkt for at musikantene skal oppleve mestring, stolthet og spilleglede. Glade musikanter og positive foreldre er den beste reklamen.

Hjemmesiden bør være god og oversiktlig, slik at den kan fungere som en god presentasjon av korpset for de som er nysgjerrige og ønsker å finne ut mer.
Hva gjør korpset?
Når øver de ulike gruppene?
Hvem er dirigenter?
Kontaktpersoner?
Hvordan melder man seg inn?

Aspirant-tipset

Kampanje før opptak

I tillegg til helårstanken rundt rekruttering, er det naturlig å ha en rekrutteringskampanje før det tidspunktet man ønsker å ta opp nye medlemmer. Denne bør planlegges nøye slik at den passer inn med fristen for å søke plass i kulturskolen hvis man har det å forholde seg til. Det er mange måter å gjennomføre kampanjen på. Her er det viktig å gjøre det på en måte som passer det aktuelle korpset og dets skoler best.

1. Planlegging
Hvilke instrumenter ønsker korpset nye musikanter på og hvilke instrumenter har vi tilgjengelig? –Instrumentfordeling og ønskeliste

Hvordan skal kampanjen gjennomføres?

2. Få elevene interessert
Det er mange måter å gjøre dette på. Musikken er et godt utgangspunkt!
Eks: Konsert på skolen, konsert for skolen et annet sted, kort korpsstunt i alle klasserom, instrumentprøving for alle.

3. Informasjon til hjemmet
Følg opp punkt 2 med informasjon til foresatte om når man kan komme til korpset.
Her gjelder det at de slipper å vente for lenge. Eleven får fort interesse for andre ting. Send med ranselpost hjem med invitasjon til instrumentprøving og informasjonsmøte (kanskje dirigenten eller musikantene deler ut i klassene og takker for sist), be om å få et par minutter på foreldremøtet, skriv i lokalavisen og på facebook osv.

4. Besøke korpset
Har du fått familiene hit er mye gjort. Det er viktig at tiden fra eleven blir interessert frem til denne dagen er ganske kort. Ønsk gjerne nye interesserte velkommen på en vanlig øvelsesdag. Legg gjerne opp til kort informasjon, en liten konsert og instrumentprøving. Husk at denne dagen er det første ordentlige møtet for familien med korpset. Vær forberedt og ta alle godt imot. Ha innmeldingsskjemaer klare og la dem gjerne fylle dem ut i løpet av denne kvelden.

Les: Rekrutteringskonsert (Erlend Bratlie sitt rekrutteringsprogram går over 3 uker og består av konsert, testing av instrument og seminar)

Korpsprosjekt i skole og SFO

De siste årene har flere og flere korpsprosjekt i skole og SFO dukket opp. De fleste har som mål å rekruttere flere medlemmer til korpset.

Forslag til samarbeidsavtale mellom skolekorps og kulturskole

Flere tips om rekruttering

Nettvett

Husk at det finnes regler for publisering av bilder, nettsaker og annet. Disse kan du lese om hos Datatilsynet. Det er tre aspekter som er særlig sentrale når det gjelder publisering av fotografier på internett: Personvern, opphavsrett og etikk.