Tenk rekruttering hele året!

Selve opptaket til korpset gjør man gjerne i en bestemt periode, men det gjelder å ha et fokus på at korpset oppleves positivt og er synlig gjennom hele året. De fleste opplever korps kun 17. mai. Vær synlige på ulike arenaer slik at korpset når et større publikum enn musikantenes familie. Her gjelder det å være oppfinnsomme. Eksempler på arenaer: skole, SFO, i sentrum, UKM, ulike konserter, festivaler av ulike slag og i forbindelse med ulike arrangement i kommunen m.m. Sørg for omtale i avisene når korpset gjør noe bra. Med dette fokuset vil befolkningen lettere få innblikk i hva korps egentlig er. Jobb målrettet og gjennomtenkt for at musikantene skal oppleve mestring, utvikling, stolthet og spilleglede. Glade musikanter og positive foresatte er den beste reklamen.

Les: Rekruttering

Les: Korpssupportere

Kampanje før opptak

I tillegg til helårstanken rundt rekruttering, er det naturlig å ha en rekrutteringskampanje før det tidspunktet man ønsker å ta opp nye medlemmer. Denne bør planlegges nøye slik at den passer inn med fristen for å søke plass i kulturskolen hvis man har det å forholde seg til. Det er mange måter å gjennomføre kampanjen på. Her er det viktig å gjøre det på en måte som passer det aktuelle korpset og dets skoler best.

1. Planlegging
Hvilke instrumenter ønsker korpset nye musikanter på og hvilke instrumenter har vi tilgjengelig? Det er mulig å påvirke fordelingen selv med utgangspunkt i musikantenes ønsker. Legg en plan for hva korpset trenger basert på besetning både i hovedkorpset på sikt og innad idet nye aspirantkorpset. Instrumentfordeling og ønskeliste

Hvordan skal kampanjen gjennomføres? Hvor mange skoler rekrutterer korpset fra? Hvordan kan musikantene, dirigentene og de foresatte benyttes på en god måte i rekrutteringsprosessen?

Sørg for jevnlig og dialog med korpsets skoler også utenom selve rekrutteringskampanjen.

2. Få elevene interessert
Det er mange måter å gjøre dette på. Musikken er et godt utgangspunkt!
Eks: Konsert på skolen, konsert for skolen et annet sted, kort korpsstunt i alle klasserom og/eller instrumentprøving for alle på skolen.

3. Informasjon til hjemmet
Følg opp punkt 2 med informasjon til foresatte om når man kan komme til korpset.
Her gjelder det at de slipper å vente for lenge. Eleven får fort interesse for andre ting. Send med ranselpost hjem med invitasjon til instrumentprøving og informasjonsmøte (kanskje dirigenten eller musikantene deler ut i klassene og takker for sist), be om å få et par minutter på foreldremøtet, skriv i lokalavisen, på Facebook osv. La jungeltelegrafen gå! Alle som er involvert i korpset kan bidra. Musikantene kan fortelle hvor kjekt det er å være med til andre på skolen og foresatte kan oppfordre andre familier til å melde inn barnet siden det er et fantastisk fritidstilbud for barna!

Alle som er involvert i korpset kan bidra!

4. Besøke korpset
Har du fått familiene hit er mye gjort. Det er viktig at tiden fra eleven blir interessert frem til denne dagen er ganske kort. Ønsk gjerne nye interesserte velkommen på en vanlig øvelsesdag. Legg gjerne opp til kort informasjon, en liten konsert og instrumentprøving. Husk at denne dagen er det første ordentlige møtet for familien med korpset. Vær forberedt og ta godt imot alle. Ha innmeldingsskjemaer klare og la dem gjerne fylle dem ut i løpet av denne kvelden.

Les: Det første møtet

5. Sett i gang
Barnet som har meldt seg inn er klart nå! Se på muligheten for å kunne gi et tilbud så kjapt som mulig for å følge opp de nye ivrige medlemmene. En sommerferie er lenge å vente og barna kan fort få andre interesser.

En sommerferie er lenge å vente og barna kan fort få andre interesser.

Les: Rekrutteringskonsert (Erlend Bratlie sitt rekrutteringsprogram går over 3 uker og består av konsert, testing av instrument og seminar)

Her finner du brosjyrer om korps på ulike språk.

Her finner du «I love korps»-materiell. 

Hjemmeside og sosiale medier

Hjemmesiden bør være god og oversiktlig, slik at den kan fungere som en god presentasjon av korpset for de som er nysgjerrige og ønsker å finne ut mer.
Hva gjør korpset?
Når øver de ulike gruppene?
Hvem er dirigenter?
Kontaktpersoner?
Hvordan melder man seg inn?
Hva koster det? Og hva dekker kontingenten?

Nettvett
Husk at det finnes regler for publisering av bilder, nettsaker og annet. Disse kan du lese om hos Datatilsynet. Det er tre aspekter som er særlig sentrale når det gjelder publisering av fotografier på internett: Personvern, opphavsrett og etikk.