Produsent Nina Therese Bakke vil vikariere i hennes sted i permisjonstiden som daglig leder. Christina vil jobbe èn dag i uken fra midten av september, og er tilbake for fullt fra nyttår 2017.

Henvendelser til NMF Nord – Norge sendes til nordnorge@musikkorps.no eller til Nina@musikkorps.no, samt mob. 480 30 273
Vår postadresse er fortsatt: NMF Nord – Norge, Krognessveien 33, 9006 Tromsø.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe!