Norges Musikkorps Forbund (NMF) er en av de største frivillige kulturorganisasjonene i landet med omtrent

60 000 medlemmer fordelt på 1 600 korps. NMFs verdier er: Inkluderende, inspirerende og engasjert. NMFs visjon er: Alle snakker korps. Årlig omsetning er ca.  70 mill. kr.

NMF har 43 ansatte, fordelte på hovedkontoret i Bergen og åtte regionkontor. NMF Nord-Norge (Nordland, Troms, Finnmark) har totalt 183 korps og 5 336 medlemmer. Regionkontoret vil bli plassert i Tromsø.
Daglig leder, produsenter i NMF Nord-Norge

NMF skal tilsette daglig leder i NMF Nord-Norge i 100 % fast stilling og to produsenter i faste 20 % stillinger med virkning fra 1. januar 2016.

Kontoret vil i tillegg til daglig leder få en bemanning med en 25 % stiling som musikkonsulent (Nordland, stillingen allerede besatt), en 20 % stilling som produsent i Troms og en 20 % produsentstilling i Finnmark.

Dersom søker ønsker å kombinere daglig leder stillingen med produsentoppgaver, må det gjøres rede for i søknaden.

Daglig leders arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for alle administrative oppgaver
 • Legge til rette for og koordinerer det frivillige arbeidet i organisasjonen
 • Personalansvar for regionen
 • Ansvar for planlegging, koordinering og gjennomføring av nasjonale og lokale oppgaver
 • Økonomiansvar (budsjett og regnskap for regionen)
 • Saksbehandler og sekretær for regionstyret og deltar på regionstyret sine møter
 • Ansvar for kontakt med og oppfølging av kommune- og fylkesadministrasjoner
 • Delta på møter i NMFs ulike nettverk
 • Delta i interne og eksterne møter etter behov med delegert ansvar fra generalsekretær

Vi ser etter en daglig leder som har:

 • Utdanning fra høgskole eller universitet som er relevant for stillingen. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Erfaring som leder, gjerne fra frivillig sektor
 • Evne og vilje til samarbeid og til å motivere og inspirere medarbeidere
 • Gode resultat i tidligere arbeid
 • Erfaring med økonomistyring og prosjektledelse
 • Kunnskap om / erfaring fra kulturfeltet
 • Fokus på nettverksbygging, primært i regionen.
 • God oversikt over støtteordninger og evne til å skaffe inntekt fra eksternt hold
 • God kunnskap om korps og korpsbevegelsen
 • Et bevisst forhold til god kvalitet
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Produsentens arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for å planlegge, organisere og iverksette sommerkurs
 • Musikkfaglig ansvar for drift av regionkorpset
 • Delta i NMFs musikkfaglige nettverk etter nærmere avtale
 • Stillingen rapporterer til daglig leder i regionen.

Vi ser etter en produsent som:

 • Har formell musikkfaglig eller organisasjonsfaglig kompetanse.
 • Har erfaring som produsent
 • Har kunnskap om frivillig organisasjonsarbeid generelt eller korpsbevegelsen spesielt
 • Har evne til nettverksbygging i regionen
 • Har god muntlig og skriftlig formuleringsevne
 • Kan arbeide selvstendig, systematisk og strukturert
 • Er innstilt på å arbeide noe ettermiddag og kveld samt enkelte helger

Vi kan tilby

 • Kreativt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Gode muligheter til i egen utvikling
 • Dyktige kollegaer og utfordrende arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper, erfaring fra korps og god kunnskap til arbeid i en frivillig organisasjon vil bli tillagt vekt. Søker må ha førerkort og disponere bil. En må regne med noe helgearbeid og reising i regionen.

Lønn og tilsetting etter avtale.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Generalsekretær Karl Ole Midtbø, tlf.: 901 41 611

Administrasjons- og personalsjef Arne Amland, tlf: 901 14 906

Søknadsfrist: 10. oktober 2015

Søknad med CV sendes til: arne@musikkorps.no

Merk søknaden  «Daglig leder i NMF Nord-Norge»

«Produsent NMF Finnmark»

«Produsent NMF Troms»