Med flere korpskonferanser arrangert rundt om i landet, har januar vært en aktiv korpsmåned. I Rogaland, Trøndelag og på Sørlandet har det blitt arrangert konferanser for dirigenter, styremedlemmer og korpsungdom.

Til sammen har rundt 300 deltakere vært med på årets konferanser. Nasjonal korpsbygger i NMF, Per Einar Fon, synes januar er en fin tid for korpskonferanse. Det er før året sparkes i gang for alvor med NM-deltakelse eller andre arrangement.
– Det er en fin markering på et nytt år.

Ungdomskonferansen 2020

Nettverk som skal gjøre korpshverdagen enklere

Nettverksbygging og inspirasjon er det som trekkes frem som det viktigste du kan ta med deg hjem fra en slik helg.
– Her treffer du folk som kan gi deg tips og råd ellers i året, sier Geir Ulseth, daglig leder i NMF Trøndelag.

Finn Arne Dahl Hanssen, daglig leder i NMF Sør, kan fortelle at Sørkonferansen ofte fører til konkrete samarbeid.
– Dette kan være felles konserter, men det handler også om å ha noen å ringe til med spørsmål som dukker opp.

Generalsekretær i NMF, Karl Ole Midtbø, er enig og oppfordrer korpsene til å benytte seg av nettverket de skaper.
– At man følger opp med diskusjoner og erfaringsutveksling i ettertid, fører til at et nettverk fungerer.

Det alltid er behov for kontinuerlig oppdatering og kompetanseoverføring i et korpsstyre. Korpskonferansene er en arena som bidrar til å skape et større nettverk. Mange vil spare mye tid på dette.
– Man slipper å finne opp kruttet på nytt, sier Jonas Rogne, musikkonsulent i NMF Rogaland.

I tillegg til at korpsene skaper et nettverk seg imellom, trekker Per Einar Fon frem viktigheten av å ha god kjennskap til administrasjonen i sin region. Å få et ansikt på ansatte i regionen håper Fon vil bidra til å senke terskelen for å ta kontakt i ettertid.

Åpent for alle 

Det har hittil i år vært tre av NMFs regioner som har arrangert korpskonferanser. Men samtlige medlemmer kan delta på alle konferansene, uavhengig av region.
– Deling er nøkkelen til suksess, sier Geir Ulseth, som oppfordrer korps til å oppsøke det tilbudet som fungerer best for seg.

Finn Arne Dahl Hanssen sier det er viktig at deltakerne på korpskonferanser får konkret input som de kan bruke i sin hverdag. Men alle korps er ulike, med ulike kulturer. Copypaste funker sjelden, man må gjøre om andres løsninger til sine egne. Karl Ole Midtbø håper korpsene tar med seg de nye idéene hjem. Han oppfordrer korpsledere og dirigenter å teste noe nytt. Per Einar Fon minner om at NMF ønsker å hjelpe korpset når de skal ta dette steget.

Dirigentnettverk: På Hellsymposiene og Sørkonferansen holdes det egne workshops for dirigenter i aspirant-, skole- og voksenkorps.

Møteplass for handlekraftig ungdom

Hellsymposiene arrangerer også en egen ungdomskonferanse, for engasjert korpsungdom i alderen 14-20 år. Flere korps stilte mannsterke, hvor store deler av skolekorpsets ungdomsstyre var representert. Anthony Heap (16) spiller tenorsax i Ekeberg Skoles Musikkorps. For tredje gang hadde han tatt turen til Trøndelag for å møte igjen venner fra andre korps, og diskutere problemstillinger man står ovenfor i hverdagen. Heap deltar for å utvide nettverket innenfor musikkmiljøet, og synes det er viktig at ungdom får sjansen til å utforme korpset fremtid.
– Det er jo vi som er unge som veit hvordan korpset vårt faktisk er.

Anthony Heap (16) har deltatt på Ungdomskonferansen tre ganger. Foto: Monika Heggem/NMF

Ester Halvorsen spiller i Åsheim skolemusikkorps, hvor de nå opplever et generasjonsskifte.
– Vi er kun tre eldre i skolekorpset, de fleste er mye yngre enn oss. På ungdomskonferansen møter vi andre korpsmusikere på vår egen alder.

På konferansen i Stjørdal deler ungdommene hva de kan bidra med inn mot korpset. Noen tar initiativ til Halloweenøvelse, hvor hele korpset tropper opp på øvelse i skumle kostymer. Andre er ansvarlige for å arrangere leker når korpset er på tur.

Halvorsen forteller at i Åsheim skolemusikkorps har det vært utfordrende å finne musikk som egner seg for alle musikantene.
– Det skal være utfordrende nok for oss eldste, samtidig som de yngste skal oppleve mestringsfølelse.

Hun tok saken i egne hender.
– Jeg tenkte at da kan heller jeg skrive stemmene.

Ved hjelp av appen flat.io kan Halvorsen arrangere musikk som skolekorpset kan spille.
– Jeg får også gode tilbakemeldinger fra dirigenten.

Ester Halvorsen arrangerer musikk til skolekorpset. Foto: Monika Heggem/NMF

Vil ta med noe tilbake til korpset

Å skaffe et større nettverk, samtidig som en får en opplevelse av å ikke stå alene om utfordringene, er noe som går igjen blant deltakere på korpskonferanser.

Jan Martin Wåge (20) fra Bergen tok også turen til Hellsymposiene. 20-åringen er styreleder i Mathopen Skoles Musikkorps og ønsket å få innspill til hva korpset kan gjøre for å rekruttere flere medlemmer. Også Merethe Jenssen (25), sekretær i Rissa og Statsbygd Musikkorps, deltok på korpskonferanse for faglig påfyll og inspirasjonsboost.
– Jeg er her i håp om å kunne ta med noe tilbake til korpset.