Dirigenter fra Rogaland får tilbud om å delta på følgende forelesninger

«Ferske musikanter i samspill”

Tirsdag 11.08, kl. 10:00-12:00 – Birgitte Grong
Birgitte Grong er ekspert på aspirant- og juniorkorpsdirigering. Hun presenterer hvordan man kan oppnå fremdrift og mestring for musikantene i samspillet; bruke planer, kunnskap om progresjon og riktig repertoar, for å oppnå utvikling og økt forståelse – både for dirigenten og musikanten selv.

”Relasjonsbygging og kommunikasjon”

Tirsdag 11.08, kl. 13:00-15:00 – Philip Dammen
Philip Dammen underviser i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og er en allsidig og ettertraktet lærer og foredragsholder. Han tar opp hvordan man kommuniserer på og utenfor podiet, hvordan man bygger relasjoner og hvordan man forholder seg til musikanter med spesielle pedagogiske behov.

«Musikkens byggesteiner»

Onsdag 12.08, kl. 10:00-12:00 – Annmari Wangin
Annmari Wangin er en av Sveriges ledende i arbeid med unge korpsmusikanter.
Hun viser hvordan man kan jobbe med musikkens byggesteiner i korpsundervisning slik at elevene blir mer bevisst på sitt eget spill og får muligheten til å spille musikere på sitt nivå. Annmari vil også fortelle om hvordan man kan knytte øvingen opp mot ulike overordnede tema, for å binde byggesteinene sammen.

”Prestasjonsforberedelse”

Onsdag 12.08, kl. 13:00-15:00 – Philip Dammen
Philip Dammen underviser i musikkpedagogikk ved Norges musikkhøgskole og er en allsidig og ettertraktet lærer og foredragsholder. Dammen foredrar om et av sine spesialfelt, nemlig prestasjonsforberedelse.

”Peter og Nielsen

Torsdag 13.08, kl. 13:00-14:30 – Peter Ettrup Larsen
Peter Ettrup Larsen er dirigentlærer ved Sibeliusakademiet i Helsinki og en av Danmarks fremste dirigentpedagoger. Torsdag holder han foredrag om musikken til den store danske komponist Carl Nielsens musikks og om hvordan den kommuniserer. Vi garanterer en både underholdende og lærerik opplevelse.