Rune Hannisdal har fått i oppdrag å lede skolekorpsdirigentkurset ved Dirigentuka. Sammen med Dirigentukas kursdeltakere og resten av lærerstaben skal han lede jakten på «den gode øvelsen» – Hva må skolekorpsdirigenten fokusere på for å finne frem til den gode øvelsen? Hvordan forbereder du deg? Hvordan gjennomfører du? Hvordan evaluerer du?

Dette – og som vanlig – mye mer, får du oppleve under Dirigentuka, hvis du melder deg på innen 1. mai.

Deltakere og lærere fra Dirigentuka 2015

Deltakere og lærere fra Dirigentuka 2015

Viktige skolekorpsdirigenter

– Skolekorpsdirigentene er hverdagsheltene i korps-Norge, sier leder for Dirigentuka, Morten Wensberg.

– Vi er veldig glade for at en kapasitet som Rune Hannisdal skal lede skolekorpsdirigentkuset i år. Dette blir veldig bra!

Rune Hannisdal er til daglig dirigent for Manger Musikklag og orkesterpedagog hos Bergen Filharmoniske Orkester. Han har tidligere vært dirigent for blant annet Manger Skulemusikklag og Hordaland Ungdomskorps. Han har dessuten tidligere bidratt i korpsdirigentutdanningen ved Griegakademiet.

– Som skolekorpsdirigent kan det være så mye å ta hensyn til, sier Hannisdal. Under Dirigentuka skal vi jobbe med hvordan man som dirigent kan fokusere på de tingene som man faktisk kan gjøre noe med. Vi kommer også til jobbe med hvordan man velger repertoar som er egnet, hvordan man kan kombinere ulike stykker for å oppnå balanse i repertoaret og hvordan man kan vurdere om stykker er bra for korpset ditt eller ikke.

Deltakerne ved skolekorpsdirigentkurset vil få praksis med blant annet Nylund skolekorps under Dirigentuka.

Eget aspirantkorpsdirigentkurs og ungdomskurs

Dirigentuka har også eget kurs for de som jobber med aspiranter. Birgitte Grong leder dette kurset. Deltakerne får blant annet trent seg på å jobbe med Nylund juniorkorps.

Ungdom i alderen 18-26 og som ønsker å lære noe om dirigering kan melde seg på Ungdomskurset. Man trenger ikke ha mye dirigenterfaring fra før for å melde seg på dette kurset.

Dirigentkurs, mesterklasser med SBB og SSO

Den største gruppen blant deltakerne i Dirigentuka er med på «dirigentkurset». Her får deltakerne dirigere hverandre i gruppetimene, i husorkesteret og Stavanger Musikkorps av 1919.
For de mest avanserte ambisiøse dirigentene går det an å søke seg til mesteklasse-kursene med Stavanger Brass Band eller Stavanger Symfoniorkester.

Grasrot og elite sammen

Dirigentuka ble etablert i 2012 i samarbeid med Universitetet i Stavanger og NMF. Ideen er å samle «hele familien» av dirigenter – fra nybegynner til ekspert i ett og samme kurs. Hensikten er både å tilby attraktiv videreutdanning til dirigenter i alle aldre og på alle nivåer, og ikke minst å rekruttere og utvikle unge talenter. Dirigentuka er derfor både et grasrot- og elitekurs på samme tid.

Dirigentuka i Stavanger har de siste årene vokst i omfang og anerkjennelse. De siste årene har det kommet over 100 dirigentdeltakere fra inn- og utland hvert år.

Mer info: Dirigentuka 2016

Lærerkreftene er mange

Lærerstaben varierer noe fra år til år. Blant andre har Ole Kristian Ruud, Peter Szilvay, Eivind Gullberg Jensen, Bjarte Engeset, Trond Korsgård, Cathrine Winnes, Morten Wensberg, Trond Husebø, Bjørn Sagstad og Peter Ettrup Larsen undervist ved Dirigentuka. Flere av disse lærerne komme igjen i år.

Frist for å melde seg på Dirigentuka er 1. mai.