De foresattes første møte med korpset er avgjørende for om barn begynner i korps. Korpset har kun èn mulighet til å gjøre et godt førsteinntrykk. Sørg for at hver enkelt familie blir møtt på en positiv måte.

Fokuser på skolekorpsets viktigste oppgaver: Barna og musikken!

Her er noen punkter som kan bidra til et godt første møte:

  • Vær godt forberedt
  • Ha en klar agenda
  • Lag en plan for kvelden med oppgaver og ansvarsfordeling – Hvem gjør hva?
  • Gi kortfattet og tydelig informasjon
  • Vis interesse for alle barna og deres foresatte
  • Fokuser på den gode musikkopplæringen
  • Veiled de nye musikantene til å ønske seg instrumenter de har fysikk og gehør til å mestre
  • Hold gjerne en minikonsert med aspirantene, eller hele korpset denne kvelden
  • Fyll gjerne ut innmeldingsskjema med det samme

Sørg for at instrumenter, instruktører, lokaler og organiseringen av undervisningen er klart på forhånd slik at det kan presenteres for potensielle nye musikanter og foreldre. Musikanten er klar NÅ!

Last ned plan for instrumentfordeling.

Lykke til!

Her finner du flere aspirant-tips.