Når rådmannen i sitt budsjettforslag for 2016 ville innføre en egenandel på kr 50 000,- for dirigenttjenesten for hvert enkelt av Stavangers 21 skolekorps, var flere korps bekymret for fremtiden. Rådmannens forslag skapte et stort engasjement og arbeid opp mot politikere og presse.  Saken måtte også sees i sammenheng med allerede reduserte inntekter. Ved sesongstart høsten 2015 var det vedtatt kutt i antall timer i tilsynsvaktordningen, og korpsene fikk redusert en forutsigbar inntektskilde med ca 40%.

Det var en stor lettelse fredag 20. november da flertallspartiene gikk ut med at de ville skjerme skolekorpsene for kutt. Den varslede demonstrasjonen i forkant av bystyremøtet
23. november 2015 ble istedet gjennomført som en feiring.

Budsjetthøringer
Representanter fra korpsene i Stavanger og regionstyret i NMF Rogaland har deltatt på budsjetthøringer og møter med politikere. I tillegg er brev sendt til alle gruppeledere for partiene og til kommunestyret for oppvekst og kultur og idrett. Privatpersoner har også kontaktet politikerne med sine bekymringer for korpsene.
-Brev sendt til politikerne

Facebook
«Nei til egenandel for skolekorpsene» ble raskt opprettet som en offentlig gruppe på Facebook. Gruppen vokste raskt og over 700 personer har fulgt utviklingen og aksjonene i saken. I tillegg har flere engasjerte korpsmennesker skrevet egne innlegg og postet på sine vegger.

Presse
Saken har fått god dekning i media. NRK radio og tv, Stavanger Aftenblad og Rogalandsavis har alle dekket saken.
NRK
Stenger gymsaler for å spare penger – Kutt i tilsynsvaktordning
Budsjettkutt truer skolekorpsene
En festdag for korpsfolket

Stavanger Aftenblad
Skolekorpsene ofres på kulturens alter
Kuttar skulekorpskutt

Rogalandsavis
Sier nei til egenandel for korps