Svarene som kommer fra deltakerne har flere fellesnevnere, men også noen særegenheter med gode individuelle minner.
Alle har deltatt på flere gule -, røde- , blå-  og svarte kurs tidligere.

Varige vennskap

Sommerkurs er først og fremst ekstremt sosialt, og flere av deltakerne har fått sine beste venner i andre korps.
Kvelder med kortspill, innebandy og hyggelige samtaler med folk som har de samme interessene gjør at sommerkursene er en motivasjon gjennom året.

– Venner du får fra de andre korpsene kan være noen av de vennskapene som varer lengst, sier Marcus Myge, Solvang og Skåredalen Skolekorps.

Venner du får fra de andre korpsene kan være noen av de vennskapene som varer lengst

Musikalsk motivasjon

Sommerkurs byr på stor variasjon i musikalsk innhold- Gruppetimer, individuelle timer, ensemblespill, korps, storband, solistøving med akkompagnatør og valgfag. Oppsummert oppleves dette som utviklende og lærerikt og gir økt verdi til korpshverdagen.
Sommerkurs har vært motiverende til å velge musikklinjen på videregående, og til og med for musikkvalg til eksamen.

– Egentlig hadde jeg bestemt meg for å slutte i korpset, men på sommerkurs traff jeg igjen alle vennene mine og fikk ny motivasjon. Kurset gjorde at jeg fortsatt i korpset og noen år etter startet jeg på musikklinja og motivasjonen har aldri vært bedre, sier Ida Gabrielsen Lunde, Tasta Skolekorps.

Egentlig hadde jeg bestemt meg for å slutte i korpset, men på sommerkurs traff jeg igjen alle vennene mine og fikk ny motivasjon

– Første år på blått kurs spilte to av instruktørene et stykke mot slutten av kurset som jeg syntes var så fint. Dette stykke spilte jeg på min avgangskonsert på Bjergsted. Det viser hvilken inspirasjon sommerkurs er og hvilken verdi de har, sier Ann Elin Bergevik, Jåtten Skolekorps.

Det viser hvilken inspirasjon sommerkurs er og hvilken verdi de har

Gode forbilder

Flere av musikantene fremhever «de voksne» på kurs som viktige forbilder og motivatorer. De voksne er tilstede for musikantene og byr på seg selv både musikalsk og sosialt.

Lærere svart kurs 2021

Veien videre

Flere av musikantene skal til høsten i militæret og  i Hans Majestet Kongens Garde.
Norges Musikkhøgskole og andre musikkstudier venter også. For andre er det ulike studieretninger og pause fra korps i denne omgang, men de er alle interessert i å ta dette opp igjen på et senere tidspunkt.

Gode minner

Bading og hopping fra brua på Moi, spilling på tak, utkledde lærere og avslutningskonsertene er blant minnene som trekkes frem. Deltakerne oppfordrer andre musikanter til å delta på kurs på grunn av det er motiverende, sosialt og musikalsk utviklende.

– Sommerkurs er det beste musikalske arrangementet i året, sier Fredric Broadhurst

Sommerkurs er det beste musikalske arrangementet i året

– Sommerkurs er kjekt, sosialt, lærerikt. Du utvikler deg saman med andre kjekke musikanter. Det motiverer og gjer det kjekkare å spele i korps, seier Hedda Moe Skattkjær, Haugesund Ungdomskorps og Haugesund Janitsjar Orkester.

Sommerkurs er kjekt, sosialt, lærerikt. Du utvikler deg saman med andre kjekke musikanter

Hele konseptet «Sommerkurs» er gode minner. Å få lov til å bruke en hel periode på bare musikk, sier Tuva-Christine Pedersen, Hana Skolekorps og Egersund Musikkorps.

Hele konseptet «Sommerkurs» er gode minner.