Tilskuddet gjelder en treårsperiode fra 2021-2023.

Mange viktige prosjekt

NMF har søkt om støtte til blant annet Dirigentuka, Dirigentnettverk i regionene, Ung dirigent, regionkorps, Norsk Blåsesymfoni, Maestra og Nye stemmer. Alle prosjektene innebærer samarbeid med profesjonelle musikere/dirigenter og eksterne organisasjoner.

Musikksjef i NMF, Rune Hannisdal sier dette betyr mye for mange.

– Det betyr at vi sikrer god videre drift på høyt nivå hos alle regionkorps, og at den talentutviklingsarenaen regionkorpsene er, og ikke minst Norsk Blåsesymfoni kan videreføres. Dette gir oss rom for å videreutvikle og tenke langsiktig.

(Artikkelen forstetter under bildet)

Hektiske og intense øvingsdager for musikerne i Norsk Blåsesymfoni.

Satser videre på de unge

NMF kan gjennom dette fremdeles spille en sentral rolle i breddesatsingen på dirigenter fra ung alder, men også inn mot alle dirigenter som ønsker faglig påfyll. Blant annet kan Norges viktigste møteplass for dirigenter, Dirigentuka, videreføres i samarbeid med Universitetet i Stavanger.

Pengestøtten åpner også for nye tiltak.

– Vi har også fått mulighet, gjennom Nye stemmer, til å bidra til at unge komponister får påfyll og gjennom det utvikler enda mer repertoar til korpsene våre.

– Hvorfor er denne satsinga så viktig for korpsbevegelsen?

– Dette betyr gode arenaer for ungdom, både regionalt og nasjonalt. Dette er avgjørende for rekruttering av fremtidens musikere og pedagoger. I tillegg adresserer den behovet for at flere dirigenter får påfyll og ikke minst økt rekruttering til dirigentfaget som både korps, kor og orkester er avhengig av. I dag er det behov for flere dirigenter på alle nivå.

I dag er det behov for flere dirigenter på alle nivå.

Tilbud i hver region

– Gjennom denne bevilgningen har vi også fått muligheten til å realisere enda flere Dirigentnettverk og Ung dirigentkurs. Alle disse vil være styrt av regionene, noe som sikrer at alle regioner i fremtiden får et tilbud i sin region. Dirigentnettverk skal være lett tilgjengelig og er rekrutteringsarenaen til, og limet i mange av de andre tiltakene, sier Hannisdal.

(Artikkelen forstetter under bildet)

Guro Haugli. Frå masterclass med Stavanger symfoniorkester under Dirigentuka 2016 . Foto: Privat.

Guro Haugli frå masterclass med Stavanger symfoniorkester under Dirigentuka 2016 . Foto: Privat.

Får oppleve og utøve musikk på høyt nivå

Eline Moe Melgalvis er prosjektansvarlig i Dextra Musica. Hun sier Program for Unge utøvere skal bidra til at unge utøvere kan oppleve og utøve klassisk musikk og folkemusikk på et høyt nivå.

– Vi støtter derfor viktige møteplasser for barn og unge, og her er Norges Musikkorps Forbund en sentral aktør, med blant annet Norsk Blåsesymfoni og regionkorps og alt det arbeidet som gjøres på dirigentutvikling landet rundt.

– Hvilke forventninger har Dextra Musica til resultatene?

– Våre forventninger er at unge utøvere får samspillopplevelser de kommer til å huske resten av sitt musikkliv og at dirigentsatsingen fortsetter å spire og gro. Vi gleder oss til å følge arbeidet med Norsk Blåsesymfoni og regionkorpsene videre og til å se hva vi sammen med resten av musikklivet kan klare å få til på dirigentfeltet, sier Moe Melgalvis.

Unge utøvere får samspillopplevelser de kommer til å huske resten av sitt musikkliv.