I en travel hverdag med produksjon, oppfølging av prosjekter og merkantile funksjoner blir det altfor liten tid til å besøke medlemmene våre. Vi ønsker å sette fokus på mer dialog med korpsene våre. Regionstyret har på sin plan at det skal gjennomføres korpsmøter i november. De ansatte på regionkontoret har fått frigitt tid i høst til å legge inn korpsbesøk. Det store spørsmålet som vi vil sette fokus på er hva vil våre medlemmer ha ut av medlemskapet sitt?