Regionen var særlig ute etter tiltak med fokus på rekruttering og beholde medlemmer i ungdomsalderen, samt gode samarbeidstiltak.

– Det var inspirerende å lese om alle de gode ideene og tiltakene der ute, forteller daglig leder i NMF Øst, Thor Olav Fjellhøi.
– Så har det vært gøy å høre hva korpsene har erfart. Her tror jeg det er noe å lære, både for etablerte tiltak og ferske korpsledere.

I denne artikkelen kan du lese litt om korpsenes erfaringer og lærdommer!

Del 1: Bakgrunn og Initiativet
Del 2: Mottakelsen og gjennomføring
Del 3: Erfaringer og veien videre


God dialog

Nedre Glomma Ungdomskorps (NGUK) er helt nyetablerte, men har allerede gjort seg noen viktige erfaringer:

– Vi ser at det kan være utfordrende å finne datoer som ikke krasjer med aktiviteter som er planlagt av ungdommenes skolekorps. Det er særlig viktig for oss å ikke komme i veien, men være et positivt tillegg for skolekorpsene, all den tid at det er en betingelse å være skolekorpsmusikant for å være med hos oss, understreker Jon-Arne Häll, leder i korpset.
– Mange av medlemmene er også med andre steder, som RØST (Regionkorps Øst), et voksenkorps, kanskje noe kulturskole-aktivitet osv. Derfor er dialog så viktig!

Han forklarer:
– Vi har etablert god dialog med alle skolekorpsene som har medlemmer i NGUK. I tillegg ønsker vi oss selvfølgelig enda flere medlemmer og dialog med flere skolekorps-styrer.

Ungdom som trives

Lier og Drammen Ungdomskorps (LDUK) er et annet korps med nyervervede lærdommer.

– Det har vært en morsom prosess! Vi som har startet dette tiltaket har mange års erfaring med å drive korps, men aldri startet ett, smiler leder Karine Sandsbråten.
– Vi har erfart at når ungdommen trives og fremsnakker korpset sitt drar de med seg flere. Vi oppfordrer derfor hele tiden til at man når som helst kan ta med en musikantvenn, enten for et besøk for å hilse på eller for å starte hos oss.

Korpset er nå på jakt etter instrumenter.
– Vi har musikanter som har gått ut av skolekorpset sitt på grunn av alder. Vi har leid instrument fra et annet skolekorps, og er glade for at gikk raskt i orden. Og så er vi svært fornøyde med at én musikant faktisk har plukket opp instrumentet igjen, og vi håper det kommer flere!

Gode opplevelser

Oslofjord Brass inviterte ungdomsmusikanter til å sitte inn i sitt korps:

– Vårt hovedmål var å skape spilleglede og engasjement blant unge musikktalenter i Oslo og omegn, og vårt inntrykk er at ungdommene hadde en god opplevelse, forteller Guro Skullerud, leder i OFB. Hun forteller at flere som deltok på et tidligere tilsvarende tiltak valgte å delta igjen i år, men opplevde også at det var vanskelig å nå fram til korpsene.
– Det er en utfordring å opprette kontakt med riktig person i de ulike skolekorpsene, og mange henvendelser forble ubesvart.

For brassbandet var støtten fra NMF Øst viktig:
– I tillegg ønsket vi å etablere et gratis utviklingstilbud til ungdom som spiller brassinstrumenter i Oslo og omegn. Dette kunne vi gjøre fordi vi fikk støtte fra både Sparebankstiftelsen og Norges Musikkorps forbund Øst, og fordi våre medlemmer bidro med mange dugnadstimer, understreker Skullerud.

Veien videre – hva nå?

Vi ba også mottakerkorpsene se frem i tid. For hvordan ser veien videre ut?

Inspirerende dirigenter

– Årsmøtet ble gjennomført tidligere i høst, og vi fortsetter å planlegge to prosjekter per år, med 4-5 samlingsdager i forkant. Erfaringene er veldig gode, og vi ser at selv om noen forsvinner ut på grunn av alder så får vi nye inn og holder en stødig størrelse på 40-45 musikanter, avslører Häll i Nedre Glomma Ungdomskorps.
– Vi jobber hele tiden med å finne inspirerende dirigenter (gjerne med lokal tilknytning), vi ser på mulighet for samarbeid med skolekorps eller voksenkorps, og så jobber vi aktivt med forskjellige tema for prosjektene våre, avslutter han.

Tilgjengeliggjøre tiltaket

Oslofjord Brass har også gjort seg tanker.

– Hvis prosjektet gjennomføres igjen ønsker vi å involvere deltagerne ytterligere. Vi ser også på løsninger som innebærer å flytte prosjektet til en annen tid på året slik at kostnader til øvingslokaler og frakt av utstyr kan reduseres, i tillegg til at vi vil undersøke andre prosjekter eller arrangementer som kan komme i konflikt med vårt, for å sørge for at flest mulig kan delta, forklarer Skullerud. I tillegg har korpset lært mye:
– I år ble det nok litt mye arbeid på noen få. Som alltid kan vi planlegge mer i forkant, være tidligere ute og gjøre gjennomføringen lettere for alle parter. Læring fra årets gjennomføring vil bidra til dette, mener hun.

Medbestemmelse og ambisjoner

Lier og Drammen Ungdomskorps avslører store ambisjoner for fremtiden:

– Våre medlemmer hadde et sterkt ønske om å delta i NM i janitsjar allerede neste år. Vi har meldt oss på og satser friskt, smiler Sandsbråten. Hun mener medbestemmelse er vesentlig for suksess.
– Vi må lytte til hva ungdommene vil, og også inkludere de i planleggingen. Vi tror og håper at vi har startet noe som vil være et tilbud i distriktet i uoverskuelig fremtid, og vi ønsker å vokse oss større i årene som kommer. Vi er optimister, avslutter hun.