Konferansen har fått tittelen «Skapa, sjunga, spela» og temaet er fritidsmusikkens fremtid i Norden. Konferansen starter kl 12.30 og varer til ca kl 16.00. Musikksjefen deltar i den første bolken fra kl 12.30.

PROGRAM Amatörmusikwebinarium

Påmelding gjør du her