Fra høsten 2015 tilbyr Universitetet i Stavanger (UiS) Digitale dirigentstudier. Dette er et pilotprosjekt og er støttet av Norgesuniversitetet – Kunnskapsdepartementets organ for å fremme IKT- støttet, fleksibel utdanning og samarbeid med arbeidslivet. Det skal bidra til økt forskning på fjernundervisning i musikk- og dirigentfag og på bruk av ny teknologi i undervisningen. Støtten er på 1,2 millioner kroner.

Morten Wensberg er ansvarlig for Dirigentuka. Til vanlig underviser han i dirigering ved UiS og er fagansvarlig for det helt nye digitale studiet, Digitale dirigentstudier som ble presentert under åpninen av Dirigentuka.

Prosjektet er nyskapende på flere måter:

  • Forelesningsserien i studiet er publisert på nett, som en MOOC – det vil si at denne delen av studiet er fritt tilgjengelig på nett – gratis og åpen for alle. MOOC står for ”Massive Online Open Course” og er et meget hett tema innen IKT-støttet undervisning internasjonalt. Vår MOOC er en av de første i Norge, og den første innen musikk.
  • En-til-en-undervisningen vil foregå på nettet, via videosamtale. Man tar også i bruk avansert videoteknologi som telestrator i veiledningen av dirigentstudentenes praksis.
  • Studentene kan gjennomføre mesteparten av studiet fra eget hjemsted. De må komme til Stavanger under Dirigentuka, en helgesamling i januar og en i mai. Resten gjennomføres hjemmefra.

Interessen for studiet har vært stor. UiS har økt studiekapasiteten og tatt opp nesten tre ganger så mange studenter som opprinnelig planlagt. Likevel fikk bare om lag halvparten av de kvalifiserte søkerne plass.