Studieprogrammet ConductIT består av syv ulike enkeltkurs i dirigering. Hvert kurs representerer en profil eller spesialisering innen dirigering; grunnleggende dirigering, skolekorpsdirigering, korpsdirigering, orkesterdirigering eller kordirigering. Kursene inkluderer nettundervisning og noen få samlinger på campus, blant annet Dirigentuka i august, hvor studenten må være til stede.

INTRODUKSJONSNIVÅ (valgfritt)

ConductIT Express, Grunnleggende dirigering – 10 studiepoeng (sp)

NIVÅ 1 NIVÅ 2

ConductIT Skolekorps I – 30 sp

ConductIT Skolekorps II – 30 sp

ConductIT Janitsjar og Brass band I – 30 sp

ConductIT Janitsjar og Brass band II – 30 sp

ConductIT Orkester I – 30 sp

ConductIT Orkester II – 30 sp

Digitale dirigentstudier, kor – 30 sp

For å søke trenger du generell studiekompetanse og tilgang til et ensemble innen spesialiseringen du studerer som du kan ha praksis i. Alt studieinnholdet er knyttet til jobben din i ledelse av ensemblet og undervisningen tar utgangspunkt i deg som dirigent og hvordan du kan utvikle deg videre. Norges Musikkorps Forbund samarbeider tett med Universitetet i Stavanger spesielt om utvikling av skolekorpsstudiene og i rekruttering til studiene.

Fysiske samlinger i Stavanger (med forbehold om endringer):

  • Dirigentuka 4.-8. august 2024
  • 9.-10. januar 2025
  • 22.-24. mai 2025
Søknadsfrist: 1. mars.
Mer informasjon finner du her.