Foredrag 1:

I første foredrag blir dere bedre kjent med Maria. Hun skal snakke om å forberede seg til øvelser gjennom innstudering- og bruk av partitur, og hvordan man kan bruke partituret til å planlegge effektive korpsprøver. I foredraget vil hun demonstrere konkrete måter å jobbe med et partitur på, og gi eksempler på hvordan dette kan brukes i planleggingen av korpsøvelsen.

Foredrag 2:

I andre foredrag blir dere bedre kjent med Erling som tar opp temaer rundt aspirantopplæring, første møte med instrumentet og hvordan man kan få aspirantkorpsøvelsen til å fungere bra.

Foredrag 3:

I tredje foredrag blir dere bedre kjent med Irene som snakker om erfaringer fra oppbygging av et korps fra 7 til 100 stykker, rammene rundt korpsdriften og hvordan forholdet mellom dirigent, styret og foreldregruppa henger sammen.