Det har i lang tid vært en spesiell tid for korps , musikanter og dirigenter, og vi ønsker å sette fokus på inspirasjon, varierte øvelser og rekruttering nå i oppstarten.

Vi er så heldige å ha med oss to erfarne og dyktige dirigenter, som til daglig jobber med ungdom og voksne i korps. Maria starter med å gi oss en kort innføring i Dalcroze-metoden, og verdien ved å variere øvelsene med ulike metoder. Maria er kjent for å ha mye energi på sine øvelser, og vi gleder oss til en inspirerende økt med henne!

Jon Terje innleder deretter til dialog om temaet rekruttering ved å sette fokus på hvordan etablere en god relasjon mellom dirigent og musikant. Rekruttering handler like mye om å beholde musikantene i korpset, som å få nye medlemmer. Jon Terje har et bevisst fokus i sine korps på relasjonen til musikantene, og hvordan han følger de opp. Bevissthet rundt temaet kan hjelpe oss med å beholde musikantene lenger i korpset. Dette blir en spennende økt om et viktig tema!

I tillegg vil administrasjonen i NMF Sør være til stede for å svare på spørsmål.