Hvor: Zoom
Når: 7. juni, kl. 19.30
For: Styrer i skolekorps

 

Dorthe jobber med rekruttering til frivillighet i Frivillighet Norge og 7. juni vil hun fortelle hvordan korps kan bruke ungfritid.no for å rekruttere nye medlemmer.

Påmeldingsfrist: 5.juni