Rekruttering handler vel så mye om å beholde medlemmer som å rekruttere nye. Vi er inne i en situasjon som gjør at rekrutteringsarbeidet for korps kan være utfordrende. Det samme gjelder kontakten med medlemmer og kontinuitet i driften når ordinære øvelser er avlyst.

Hvordan kan vi gjennomføre rekruttering denne våren?
Finnes det alternative rekrutteringsmetoder?

Alle er på leting etter løsninger nå som situasjonen rundt koronaviruset krever at vi må holde oss hjemme. Bli med på møtet, få tips og del gode råd om alternative muligheter i disse tider.