Rogaland Ungdomskorps er et janitsjarkorps med ca. 60 musikanter i alderen 14-19 år fra hele Rogaland.
Korpset ble stiftet i 2003 og drives av NMF Rogaland. Målsettingen er å gi et ekstra tilbud til fylkets dyktigste korpsmusikanter. Nivået er svært høyt og opptak skjer gjennom prøvespill, blant annet på sommerkursene til NMF Rogaland.

Hele 26 korps er per i dag representert i regionkorpset. Korpset har 3-4 helgesamlinger i året, og hver samling avsluttes med en konsert. Det er også en tradisjon at RUK spiller festkonsertene under Rogalandsmesterskapet i Stavanger Konserthus.
Les mer om RUK her.

Sesongplan og besetning planlegges i samarbeid med administrasjonen i NMF Rogaland.

Dersom du er interessert i å bli RUK sin nye dirigent, kan du sende søknad og CV til lilli@musikkorps.no innen 10. april.

Stillingen besettes i utgangspunktet for en treårsperiode. Lønn etter avtale.

 

For spørsmål om stillingen, ta kontakt med daglig leder i NMF Rogaland,
Lilli Anne Jacobsen Grong på tlf: 98241170, eller send en epost til lilli@musikkorps.no