Orre skulekorps søkjer dirgent i 24 % stilling frå 01.08.19.

Det er krav om godkjend utdanning og erfaring som dirigent.

Dirigenten vert tilsett i Klepp kulturskule og har det musikalske ansvaret for korpset. Det må påreknes noko instruksjon for å fylle opp stillinga. Dirigenten skal følgje opp instruktørar i korpset.

Orre skulekorps er eit brassband, og dirigenten bør beherske brassinstrument.

Arbeidsstad: Orre skule, som ligger i tettstaden Pollestad i Klepp kommune, ni kilometer sørvest for kommunesenteret Kleppe.

Før oppstart må det leggjast fram tilfredsstillande tuberkulinstatus i tråd med forskift om tuberkulose kontroll, samt politiattest i tråd med opplæringslova § 10-9 / barnehagelova § 19.

Stillingsannonse: https://arbeidsplassen.nav.no/stillinger/stilling/4116df60-d796-4e1d-a0aa-2872eb893216