KDV skulekorps er et felles skulekorps for Austevoll kommune og me rekruttera frå alle barneskulane. Me har musikantar i alderen 8-14 år og er aktive i lokalmiljøet.

Korpset samarbeider med Austevoll kulturskule om aspirantopplæring.

KDV skulekorps har i dag 9 musikantar.

Øvingstid: Onsdag 17.30-19.30 på Kolbeinsvik Montesorriskule

Oppstart så snart som mogleg

Me søkjer deg som:

 • Har relevant musikalsk utdanning/erfaring. Relevant pedagogisk utdanning / erfaring er ønskjeleg.
 • Har evne til å engasjere og begeistre.
 • Er tolmodig,
 •  omsorgsfull og god på å byggja relasjonar.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Ser alle.
 • Er kreativ – men strukturert og systematisk.
 • Arbeider for meistring og musikalsk utvikling.
 • Brenn for arbeid med born og unge.

Personleg eigenskap vert vektlagt.

Dirigent deltek på øving onsdag 1730 – 19.30, helgeseminar og konsertar/konkurransar.

Me kan tilby:

 • Honorar etter avtale.
 • Lærevillige musikantar.
 • Reise bli dekka

E-post: kdv@lysglimt.net

For spørsmål kontakt: Jorunn Vassnes tlf: 90291064

Søknadsfrist: 14. desember 2021

Stillingsannonse KDV Skulekorps i pdf