Hoff jente og guttekorps er et skolekorps janitsjarbesetning. Vi rekrutterer musikanter fra tre barneskoler i Østre Toten og består i skrivende stund av 22 medlemmer i hovedkorpset og fem aspiranter. Vi har som mange opplevd vanskelige år når det gjelder rekruttering, men er nå inne i en positiv utvikling.

Vi samarbeider nært med Kulturskolen om instrumentalopplæring. Fellesøvelsene finner sted hver torsdag kveld på Hoffsvangen skole ved Lena. Styret i Hoff jente og guttekorps tar aktivt del i samarbeidet om planlegging og tilrettelegging av aktiviteter. Vi har engasjerte foreldre som bryr seg om korpset og jobber for at musikantene skal få gode musikalske og sosiale opplevelser.

Hoff jente og guttekorps planlegger langsiktig med tanke på rekruttering og musikalsk utvikling. Vi feirer 60 årsjubileum i 2017 og søker en engasjert dirigent som kan bidra til musikalsk utvikling i vårt jubileumsprosjekt. Våre verdier gjenspeiles i alle aktiviteter: SPILLEGLEDE – MESTRING – SAMHOLD.

Vi har store planer – vil du være med på laget?

FOR YTTERLIGERE INFORMASJON
ta kontakt med styreleder Aslak Stensrud
Telefon: 410 45 957
Epost: aslakstensrud@gmail.com

Korpsets hjemmeside
Korpsets facebook-side

Hoff Jente- og Guttekorps

Hoff Jente- og Guttekorps