Tønsberg Musikkorps av 1919 har som målsetting å holde en god musikalsk standard og tilby et godt sosialt miljø for amatørmusikere i alle aldre som ønsker å dyrke sin hobby. For tiden har korpset ca. 30 aktive medlemmer.

Vi er en trivelig gjeng i alle aldre som møtes hver tirsdag i våre øvingslokaler på Eik, rett utenfor Tønsberg sentrum. Vi går et spennende år i møte da vi runder 100 år i 2019 og er i planleggingsfasen for ulike aktiviteter og konserter gjennom året, blant annet Hjertnesfestivalen, tur til Bergen under festspillene, sommerkonsert på Tønsberg torg, Adventskonsert i Domkirken med mer.

Vi ønsker oss en inspirerende, kreativ og motiverende musikalsk leder som kan bidra aktivt i videreutviklingen av korpset, og som har god musikkfaglig kompetanse gjennom utdanning og praksis. Erfaring fra korpsdirigering av er en fordel. Gode pedagogiske-, samarbeids- og formidlingsevner er en forutsetning for at vi sammen skal kunne skape god musikk til glede for både publikum og korpsets medlemmer.

Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes:

Tønsberg Musikkorps av 1919, Pb 2081, 3103 Tønsberg
eller på e-post til tonsberg1919@gmail.com.

For ytterligere informasjon, kontakt Stine Molstad, leder, på tlf. 93041498

Søknadsfrist: 3. desember 2018