Dirigentløftet er en felles satsing for å styrke Norge som dirigentnasjon. Målet med satsingen er å heve nivå, kompetanse, status for Norges dirigenter, samt stimulere til kunnskapsdeling og bidra til karrieremuligheter.  Dirigentløftet, som er initiert av Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge, inviterte til Dirigentkonferansen. Dirigentkonferansen er en felles møteplass for inspirasjon og påfyll. Her samles både dirigenter som jobber med profesjonelle og i det frivillige musikklivet. Flere ansatte i NMF tok turen til Sentralen i Oslo for faglig påfyll.
– NMF er en viktig bidragsyter i Dirigentløftet, spesielt i breddesatsingen, kan musikkonsulent i NMF, Birgitte Grong fortelle.
– For NMF sin del er Dirigentløftet viktig fordi det bidrar til at våre dirigenter utvikler seg. Vi har mange dyktige dirigenter i korpsene våre som ønsker påfyll. Kvalitet i alle deler av opplæringen er viktig for å utvikle korpsene våre, sier musikksjef i NMF, Rune Hannisdal.
– Det er viktig at NMF deltar, fordi det øker vår kunnskap og gir oss bredere nettverk som vi igjen kan dra nytte av i satsinger for korpsene. Andre organisasjoner og institusjoner får økt kunnskap om korps og korps får dermed økt status, sier Grong.

Alltid klokt å investere i kompetanse

Morten Wensberg er leder for Faglig råd i Dirigentløftet og har i flere år vært sentral i dirigentutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Wensberg mener Dirigentkonferansen er viktig fordi det alltid er klokt å investere i kompetanse. Han sier at Dirigentløftet er en stor dirigentdugnad og at det er viktig å dele kunnskap og erfaringer. Årets konferanse var delt i to, hvorav en fokuserte på elitesatsingen og den andre på breddesatsningen. NMF er som sagt en viktig bidragsyter til breddesatsingen, og Wensberg er imponert over det store fokuset på å få i gang unge dirigenter

Generalsekretær i NMF, Karl Ole Midtbø, deltok som paneldeltaker i sekvensen om mentorens betydning for oppstart og utvikling. Midtbø trakk blant annet frem at det er viktig at en mentor gir dirigenten trygghet i jobben, og samtidig viser veien fremover. Julie Røssland (19), som vikarierte for Ole Kristian Ruud, snakket om mentorens totale engasjement og at det er viktig med noen som først og fremst gir unge sjansen til å komme i gang med dirigering.

Birgitte Grong sier at NMFs viktigste oppgave er å styrke det enkelte medlemskorpset, hvor dirigenten er en viktig nøkkelperson.
– At barn og unge får kvalitetsfylt undervisning, vil gi oss en solid bredde som gir et større grunnlag for å få dyktige på toppen. Gode tilbud og fagkunnskap i Dirigentløftet skal komme dirigentene og dermed korpsene til gode.