Dirigentnettverk Innlandet skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner. Temaenes rekkefølge gir god kontinuitiet mellom samlingene, samtidig står de godt hver for seg dersom man ikke får med deg hver eneste samling.

NMF Innlandet prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig.  Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen.
NMFs Dirigentnettverk er en del av Dirigentløftet, en felles satsing på dirigenter innenfor både korps, kor og orkesterfeltet, og våre samlinger retter seg derfor mot alle typer dirigenter.

Vi inviterer til Dirigentnettverk i Odalen lørdag og søndag 15. og 16. februar 2020. Foredragsholdere er Birgitte Grong og Erling Myrseth,  og hovedemnet for samlingen er rekruttering, med ulike innfallsvinkler. Samlingen på lørdag er forbeholdt dirigenter, mens det på søndag også er åpent for styremedlemmer, kulturskolerektorer og ev andre interesserte, i tillegg til dirigentene.

Les mer her

Samlingen avsluttes med konsert med regionkorpset HOKK på Milepelen Kulturhus søndag 16. februar 2020 kl 15.

Påmelding skjer i program.no

Påmeldingsfrist: 15. desember 2019

Priser:
Samling for dirigenter lørdag og søndag 15.-16. februar: kr 2750,- (inkluderer overnatting i enkeltrom, middag lørdag kveld, frokost og lunsj søndag, kaffe/frukt i møterom).
Samling for dirigenter uten overnatting: kr 1500,-.
Samling for styremedlemmer, kulturskolerektorer og andre interesserte søndag 16. februar: kr 750,- (inkluderer lunsj søndag, kaffe/frukt i møterom).

Inngang på konsert med regionkorpset HOKK søndag kl 15:00 er inkludert i alle prisene.

For mer informasjon ang Dirigentnettverk Innlandet, ta kontakt med musikkonsulent Ola Fredheim Haug ola@musikkorps.no