Dirigentnettverk Innlandet skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner. Temaenes rekkefølge gir god kontinuitiet mellom samlingene, samtidig står de godt hver for seg dersom man ikke får med deg hver eneste samling.

NMF Innlandet prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig.  Korps og kulturskoler vil være viktige
samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen.
NMFs Dirigentnettverk er en del av Dirigentløftet, en felles satsing på dirigenter innenfor både korps, kor og orkesterfeltet, og våre samlinger retter seg derfor mot alle typer dirigenter.

Vi inviterer til Dirigentnettverk i Odalen lørdag og søndag 15. og 16. februar 2020. Foredragsholdere er Birgitte Grong m.fl, og hovedemnet for samlingen er rekruttering, med ulike innfallsvinkler. En del av samlingen retter seg mot styremedlemmer, kulturskolerektorer og dirigenter, mens den andre delen er kun for dirigenter. Samlingen avsluttes med konsert med regionkorpset HOKK på Milepelen Kulturhus søndag 16.02.20 kl 15.

Påmelding skjer i program.no, følg med på oppdatering ang påmelding

For mer informasjon ang Dirigentnettverk Innlandet, ta kontakt med musikkonsulent Ola Fredheim Haug ola@musikkorps.no