Velkommen til en spennende og viktig fagdag! Dirigentnettverket skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Denne gangen setter vi fokus på aspirant og juniorkorpsdirigenten, og det viktige arbeidet som gjøres med denne gruppen.

Programmet varer fra 09:00 – 15:00

OM DIRIGENTNETTVERK

Norges Musikkorps Forbund Øst, sammen med Oslo Kulturskole, inviterer igjen dirigenter i regionen til Dirigentnettverk. Dirigentnettverk er en del av breddesatsingen i Dirigentløftet, støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

PRIS

0,-

Innhold

Fokuset vil være på repertoar og metodikk. Vi er veldig glade for å ha med oss Lise Solberg Nilsen!