Vi ønsker velkommen til en dag med faglig input og gode tips du kan ta med tilbake til  korpsøvelsen.

Dirigentnettverket  er en samlingsarena for dirigenter som jobber i regionen.
NMFs dirigentnettverk skal ha fokus på korpsdirigenten, men det er også åpent for lærere og dirigenter som har sitt virke i andre typer ensembler.

Dirigentnettverk NMF Hordaland  skal bidra til å etablere en arena for faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjoner.

Fredag 06.mai er vi så heldige å ha med oss Maria Nygård Molund og Jon Terje Svendsen.
Sammen går de igjennom ulike temaer som partiturforberedelse på ulike nivå, metodikken Dalcroze i praksis og ulike  prøvemetodikker.
Det er ønskelig at deltakerne tar med seg instrumentet sitt som kan utgjøre et praksiskorps. De som vil kan også selv få prøve ut de ulike metodikkene som blir godt igjennom.

Endelig og detaljert program vil bli sendt til alle påmeldte deltakere når det nærmer seg