DIRIGENTNETTVERK

Skolekorpsdirigentene inviteres til å delta lørdag og søndag, mens styremedlemmer og kulturskolerektorer inviteres til å være med på lørdag formiddag. Temaene for denne første nettverkssamlingen er rekruttering og tilrettelegging av repertoar. Rekruttering handler like mye om å beholde medlemmer som å rekruttere nye og denne samlingen vil ha fokus på begge deler.

SAMARBEIDSPARTNERE

Vi prioriterer dirigentnettverk høyt og sørger for at kostnaden for å delta holdes så lav som mulig. Korps og kulturskoler vil være viktige samarbeidspartnere for NMF i denne satsingen. Vi håper dere bidrar til at det blir mulig for dirigentene å delta. Dette vil bety mye for korpset og nærmiljøet på sikt.

FAGPAKKER

Innholdet i Dirigentnettverk tar utgangspunkt i tekster fra Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger. Temaer er delt inn i fire fagpakker. Region Nord-Norge tar sikte på å tilby alle fagpakkene i løpet av de nærmeste par år. Styremedlemmer, kulturskolerektorer og eventuelt andre aktuelle inviteres inn til deler av fagpakke A og C.

FAGPAKKE  A
Rekruttering- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Repertoar, tilrettelegging og arrangering – For dirigenter

FAGPAKKE  B
Metodikk, nybegynner- For dirigenter
Valg av repertoar – For dirigenter

FAGPAKKE  C
Planlegging og ekstern samhandling – For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Metodikk, generell – For dirigenter

FAGPAKKE D
Å jobbe fra podiet – motivasjon og mestring – For dirigenter
Partiturstudier – For dirigenter