Dirigentnettverk skal bidra til faglig påfyll, gi rom for å knytte relasjoner, erfaringsdeling og diskusjon.

Denne gangen presenteres FAGPAKKE B:
Metodikk for nybegynnere – ved Birgitte Grong
Valg av repertoar – Ved Robert Solberg Nilsen

 

FAGPAKKER

Innholdet i Dirigentnettverk tar utgangspunkt i tekster fra Digitale skolekorpsstudier ved Universitetet i Stavanger. Temaer er delt inn i fire fagpakker. Region Nord-Norge tar sikte på å tilby alle fagpakkene i løpet av de nærmeste par år. Styremedlemmer, kulturskolerektorer og eventuelt andre aktuelle inviteres inn til deler av fagpakke A og C.

FAGPAKKE  A
Rekruttering- For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Repertoar, tilrettelegging og arrangering – For dirigenter

FAGPAKKE  B
Metodikk, nybegynner- For dirigenter
Valg av repertoar – For dirigenter

FAGPAKKE  C
Planlegging og ekstern samhandling – For dirigenter, styremedlemmer og kulturskolerektorer
Metodikk, generell – For dirigenter

FAGPAKKE D
Å jobbe fra podiet – motivasjon og mestring – For dirigenter
Partiturstudier – For dirigenter